RECURSOS / BLOG

Per què l’aprenentatge basat en projectes és idoni per treballar per àmbits?

Projectes Recursos Secundària

COMPARTEIX

Sabem que per desenvolupar les competències dels alumnes hem de presentar els continguts a través d’experiències autèntiques. Succeeix que amb aquesta contextualització emergeix, de manera natural, una connexió entre continguts de diverses assignatures. És a dir, en moltes ocasions, en problemes de matemàtiques contextualitzades, es treballen també habilitats d’altres competències.

Seguint aquest propòsit, algunes escoles opten per una organització curricular per àmbits de coneixement com a estratègia per afavorir aquest tipus d’ensenyament, en la qual els continguts es treballen de forma integrada al servei del desenvolupament competencial.

Per què triar l’aprenentatge basat en projectes per treballar per àmbits?

Per a treballar per àmbits i de manera competencial, és adequat adaptar la metodologia. L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és una elecció idònia per complir aquest objectiu, atès que la situació inicial en la qual es planteja un repte realista facilita la integració de continguts de diverses àrees. A més, ja coneixem àmpliament els beneficis del ABP, entre ells, el paper protagonista dels alumnes, la cooperació, la presa de consciència del propi procés i la possibilitat d’atendre la diversitat. Una manera de treballar que permet un aprenentatge actiu molt adequat perquè els alumnes, especialment a Primària, ja que facilita que realitzin una transició metodològica a Secundària, en la qual moltes vegades es presenten continguts molt més complexos.

Com són els projectes per àmbits d’ONMAT?

A ONMAT, el nostre programa de matemàtiques per a l’etapa Secundària, hem volgut oferir aquesta estratègia, integrant les àrees de Matemàtiques i Tecnologia a través de projectes d’aprenentatge motivadors. Trobaràs aquests projectes a 1er de l’ESO, a l’apartat de Currículum de la plataforma ONMAT, en un apartat denominat ‘Projectes per àmbits’.

Els projectes que proposem són els següents:

  • Projecte 1: Una torre d’observació d’aus.

    Es repta als alumnes a participar en un concurs en el qual han de dissenyar i construir una torre d’observació d’ocells en una zona turística, seguint les fases del procés tecnològic. Les fraccions, les expressions algebraiques, els paràmetres estadístics i conceptes geomètrics com les escales, càlcul d’àrees i els elements de la geometria del pla són alguns dels continguts matemàtics que necessitaran. El producte final consisteix a presentar la seva proposta de torre juntament amb la memòria tècnica.

  • Projecte 2: Una dissenyadora en dificultats.

    En aquest projecte els alumnes hauran d’ajudar una dissenyadora a prendre decisions sobre com millorar i saber utilitzar els sistemes informàtics que necessita en el seu dia a dia com a professional. Utilitzaran les fraccions, les potències, les operacions combinades, la representació de dades, funcions, probabilitat i conceptes de geometria bàsics. El producte final consisteix en una presentació amb la qual assessoraran la dissenyadora sobre Tics.

  • Projecte 3: Un viatge a Suècia.

    Els alumnes se’ls presentarà el repte de dissenyar i construir la maqueta d’un pont per a salvar una distància en el seu viatge. Els nombres decimals i les fraccions, les expressions algebraiques, la probabilitat i l’anàlisi de les característiques de diferents polígons són alguns dels continguts matemàtics que necessitaran. En aquest projecte, podran tornar a recuperar les fases del procés tecnològic, per presentar la memòria tècnica del projecte.

L’estructura de cada projecte compta amb una situació generadora d’interès, un conjunt d’activitats per aplicar els coneixements claus i una fase final per sintetitzar tot el que han après i aplicar-ho en la construcció del producte final. Els alumnes treballaran en equip i el docent serà el responsable d’oferir les ajudes necessàries i avaluar tant el procés com el resultat final. Per a tal fi, tens tota la informació pedagògica i les rúbriques d’avaluació.

Quan i com implementar els projectes?

La durada dels projectes oscil·la entre 6 i 8 hores, depenent de la profunditat amb la qual vulguem tractar algunes de les activitats. Podem unir l’horari de les assignatures Matemàtiques i Tecnologia i dedicar una setmana a dur a terme el projecte. En la informació pedagògica et detallem els objectius, continguts i competències de cada projecte. I, a més, t’indiquem amb quin steps estan relacionats perquè puguis decidir, segons els steps que hagis treballat o vulguis treballar, en quin moment realitzar el projecte.

Si vols saber més sobre ONMAT a continuació t’oferim una guia pràctica gratuïta en la qual t’expliquem com fomentar la cultura de pensament en la teva classe de matemàtiques i t’ensenyem com ho duem a terme en ONMAT, el nostre programa de matemàtiques per a Secundària.

tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar