MATERIALS

Ludicontes: estimulació primerenca i literatura

Formen part del programa d’estimulació. Es tracta d’una col·lecció de contes per a P3 i P4 amb què es treballa la lectura global.

Ludimots: estímuls positius i pla de foment de la lectura

Un llibre plantejat per apropar la lectura als alumnes de P4 i P5 i per crear vincles emocionales amb la lectura.

Caixa de sons: aprendre jugant

Ludilletres proposa activitats de conscienciació fonològica per estimular el desenvolupament de l’audició i la consciència de les paraules, les síl·labes i els fonemes.

La Caixa de sons és un joc de diferents cartes adequat tant per a l’aula com per jugar a casa.

CONCERTAR UNA CITA

Parlem de Ludi!