Mostres

Mostra 6è Primària (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

EMAT
  • Primària
  • Mostres

Mostra 6è Primària (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

EMAT és un innovador programa que facilita un aprenentatge integral de les matemàtiques al llarg de tots els cursos de Primària, fins a sisè. Experimentant, analitzant, avaluant i creant, els teus alumnes treballaran els conceptes matemàtics contextualitzats. Descàrrega una mostra de la guia del mestre d’EMAT Primària per a 6è curs i descobreix com s’impulsa el desenvolupament de les competències, l’avaluació competencial i continuada i les estratègies d’educació inclusiva.