RECURSOS / BLOG

Així són les sessions a Ludi

Infantil Primària

COMPARTEIX

Les sessions de Ludi estan estructurades i sistematitzades, cosa que permet a l’alumne fer un procés ordenat de l’aprenentatge.

A diferència d’altres programes, les sessions a Ludi es basen en activitats creatives, jocs, activitats corporals o activitats musicals que fan que el nen, des d’Infantil fins a Primària, aprengui les lletres a través de la descoberta, amb la particularitat que a Primària, els alumnes aprenen Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura de manera integrada, cosa que els permet una bona comprensió del contingut i promou el plaer per les llengües des de ben petits

  • ​Ludi Infantil

La sessió comença amb la passada de bits, continua amb jocs lingüístics i activitats  manipulatives i acaba amb la realització de la fitxa, que serveix per consolidar els continguts treballats de manera manipulativa durant la sessió.

ludilletres_bran_banner

Les sessions a Ludi permeten a l’alumne avançar amb un procés metòdic de l’aprenentatge amb tècniques, rols i propostes d’avaluació i es treballa l’aprenentatge per capacitats: a més del desenvolupament de la lectoescriptura, se centra en el raonament lògic, les habilitats socials i les actituds i destreses relacionades amb cada capacitat. Ludi es diferencia d’altres programes per les activitats creatives, significatives, i que permeten als alumnes la descoberta de lletres (traços de preescriptura i ludigestos) per ells mateixos.

En les sessions de Ludi apareixen tècniques, rols, propostes d’avaluació del treball cooperatiu i autoavaluació que fan que l’aprenentatge i les sessions estiguin sistematitzades, sempre amb el treball cooperatiu com a base.

A més, a les sessions de Ludi (tant a Infantil com a Primària) s’inclouen activitats de cultura de pensament que enriqueixen el vocabulari, ajuden a ordenar el discurs i fomenten la comunicació perquè sigui coherent i ordenada.

Mira aquí com s’atén la diversitat a les classes amb Ludi:

  • Ludi Primaria

Centres d’aprenentatge

Ludi Primària s’estructura a través de centres d’aprenentatge: espais físics que permeten a l’alumne practicar conceptes, habilitats, temes o tòpics a través de diferents activitats manipulatives relacionades amb tot el que s’ha treballat a l’aula.

Amb aquesta finalitat es promouen els centres d’aprenentatge: espais a l’aula perquè els alumnes interactuïn i treballin cooperativament sobre temes que s’han tractat a classe.

Tot i que el docent és qui instrueix els alumnes sobre el projecte que portaran a terme en aquest espai, la gestió de l’aula promou l’autonomia dels alumnes perquè són ells els qui trien què faran en aquest espai que, durant una estona, és seu.

Amb els centres d’aprenentatge els alumnes treballen activitats noves que no s’han fet durant la sessió o aprofundeixen sobre un tema. D’aquesta manera, reforcen el que se’ls ha ensenyat i, en agrupar-se en equips petits i treballar de manera autònoma, l’enfoc educatiu es centra exclusivament en l’aprenentatge de l’alumne.

A més, els centres d’aprenentatge…

– Promouen l’aprenentatge disciplinar i interdisciplinar.

– Cada espai té un propòsit especial, disposa de recursos amb espais flexibles i adaptables a molts objectius que ofereixen un entorn dinàmic d’aprenentatge.

– Són adients a les diferents edats dels alumnes

– Promouen la participació i la responsabilitat de l’alumne.

– Tots els espais, interiors i exteriors, esdevenen eines d’aprenentatge.

tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar