La divisió per etapes i cursos per anys és una cosa que respon més a una qüestió arbitrària, que no pas a una necessitat d’aprenentatge. Hi ha molts estudis (Argos, Ezquerra i Castro, 2011; Castro, Ezquerra i Argos, 2018; Tamayo, 2014) que aprofundeixen en les dificultats que tenen els alumnes a superar aquesta transició, amb el posterior bloqueig en l’aprenentatge que això suposa. Moltes de les respostes passen per millorar la coordinació entre etapes o la comunicació amb les famílies. A més d’això, què podem fer nosaltres en les nostres classes de matemàtiques? Oferir un ensenyament de les matemàtiques centrada en l’alumne, en el seu procés d’aprenentatge natural. T’ho expliquem més detalladament a continuació!

3 estratègies per aconseguir una continuïtat entre etapes en l’ensenyament de les matemàtiques

Atès que canviar la divisió per etapes i cursos no és a la nostra mà, hem de facilitar la transició entre etapes per garantir l’aprenentatge. De fet, els nens continuen desenvolupant les habilitats i ampliant els coneixements que han adquirit a Infantil, a Primària. I tant la psicologia de l’educació com la neurociència han demostrat la importància que té per un aprenentatge significatiu partir dels coneixements previs dels alumnes, del que han après anteriorment.

I, quina millor manera de fer-ho que tenint una programació i metodologies que abastin des d’Infantil fins a Primària? Et donem 3 estratègies eficaces per garantir una continuïtat entre etapes en l’aprenentatge de les matemàtiques. Ho farem explicant-te com ho duem a terme a EMAT, el nostre programa de matemàtiques per a Infantil i Primària.

1. Seguir ensenyant a través de la manipulació i el joc a Primària

EMAT són matemàtiques manipulatives, lúdiques i contextualitzades. No és un capritx ni una metodologia només d’Infantil. Al contrari, els nens de Primària encara es mouen en el món del concret i tenen dificultats per realitzar algunes abstraccions per si sols.

Els nens de Primària encara es mouen en el món del concret i tenen dificultats per realitzar algunes abstraccions per si sols.

Necessiten una seqüència didàctica que els ofereixi experiències que els ajudin a passar progressivament del concret a l’abstracte. Això s’aconsegueix amb propostes actives que assegurin la següent seqüència de fases: vivencial, manipulativa, representació gràfica i fase simbòlica. No podem passar, per exemple, directament a ensenyar l’algoritme sense assegurar que els alumnes comprenen el concepte de suma, i ho fan a través del joc i la manipulació. I això succeeix per a tots els continguts, també al cicle superior (fins i tot a Secundària!).

I, per descomptat, el joc continua sent a Primària un estímul necessari per potenciar l’aprenentatge, en paraules del neurocientífic Francisco Mora (2013) “L’instrument del joc, combinació de curiositat i plaer, és l’arma més poderosa de l’aprenentatge”.

2. Donar continuïtat a les estratègies didàctiques que els alumnes ja coneixen

L’aprenentatge cooperatiu, la cultura de pensament, l’aprenentatge manipulatiu, l’aprenentatge basat en el joc, la personalització de l’aprenentatge, l’estructura de la sessió… EMAT Infantil i Primària comparteixen totes aquestes metodologies i estratègies didàctiques. De fet, hi ha una continuïtat en activitats com les tècniques d’aprenentatge cooperatiu o les rutines de pensament, que comparteixen una seqüència de repetició i introducció de noves estratègies.

Si els alumnes ja estan familiaritzats amb aquestes activitats, quan canviïn d’etapa l’afrontaran amb major autonomia.

Aquesta continuïtat metodològica és important a dos nivells. D’una banda, perquè el fet que formin part del dia a dia de l’escola i no sols d’un cicle, permet la creació d’una cultura pedagògica de centre compartida, basada en la innovació educativa i les evidències científiques, amb objectius com la cooperació, la personalització o la cultura de pensament que poden formar part del Projecte Educatiu de Centre.

D’altra banda, aquesta continuïtat metodològica possibilita que els alumnes coneguin les experiències d’aprenentatge, l’estructura d’una sessió i els objectius que normalment es treballen, sentint-se més segurs i confiats. Si els alumnes ja estan familiaritzats amb aquestes activitats, quan canviïn d’etapa l’afrontaran amb major autonomia. Al no començar des de zero, podran concentrar-se en els nous aprenentatges.

3. Realitzar una programació curricular seqüenciada des d’Infantil fins a Primària

El mateix que succeeix amb la metodologia, hauria d’aconseguir-se amb la programació curricular. Les capacitats curriculars d’Infantil i les competències curriculars de Primària estan connectades i unes porten a les altres. D’igual manera ocorre amb els continguts de Primària que, encara que tractem amb dos currículums diferents, des de la didàctica de les matemàtiques se sap que tenen el seu inici a Infantil. Per aconseguir un aprenentatge natural de les matemàtiques hem de compartir la programació didàctica i assegurar que sempre partim dels coneixements previs dels alumnes.

Amb EMAT t’oferim aquesta continuïtat per al desenvolupament de les habilitats matemàtiques des dels 3 fins als 12 anys

Amb EMAT t’oferim aquesta continuïtat per al desenvolupament de les habilitats matemàtiques des dels 3 fins als 12 anys. És més, EMAT seqüència tots els continguts de matemàtiques de manera cíclica tal com t’expliquem en aquesta guia pràctica que pots descarregar gratis, de manera que treballem continguts complexos des d’edats primerenques. Amb això aconseguim que els nens que aprenen amb EMAT Infantil tinguin moltes més facilitats per aconseguir nivells més alts de competència matemàtica si continuen amb el mateix programa. I, a l’inrevés, els nens que fan EMAT Primària tindran més habilitats si comencen des d’Infantil.

T’ha agradat aquest article? Dóna’ns la teva opinió a l’espai que trobaràs una mica més a baix. Ens encanta llegir-te! I si vols més informació sobre EMAT pots contactar amb nosaltres i t’explicarem més en profunditat el programa de matemàtiques creat per assegurar una continuïtat entre etapes.

Subscriu-te

També et pot interessar

Comentaris

Intercanvia idees i opinions amb la comunitat Thinkö

13 + 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.