Search
Close this search box.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

TEKMAN EDUCATION S.L., com a Responsable del Tractament, amb CIF B65318594, t’informa, en virtut de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades personals recollides mitjançant els diversos formularis del web, les que facis arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i les que puguis facilitar en converses telefòniques, seran tractades amb les finalitats següents:

 •  Atendre els comentaris o les consultes que facis arribar a la nostra organització.
 • Facilitar-te l’accés als continguts de les nostres plataformes.
 • Tramitar  la contractació de productes nous i serveis.
 • Gestionar les incidències o peticions tècniques que pugueu reportar els usuaris de la plataforma.
 • Fer efectiva la teva subscripció a la newsletter corporativa.
 • Gestionar la teva inscripció a formacions, esdeveniments i jornades formatives.
 • Gestió económica de l’empresa .

Les dades que ens facilitis es conservaran durant el temps estrictament necesari per  atendre la teva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la teva sol·licitud se’n derivi una actuació que, per motius legals, requereixi conservar-les durant un període més llarg), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com ara la legislació laboral i tributària.

Les dades que ens facilitis formaran part d’una base de dades compartida entre TEKMAN EDUCATION S.L., i les seves filials Tekman México S de RL de CV, RFC: TME170216TC9; i TEKMAN EDUCATION S.L., amb raó social 1793057764001 del Registre únic de contribuents de l’Equador.

T’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens has facilitat. Pots fer arribar la teva sol·licitud a la nostra organització per correu postal a Tekman Education S.L., Ref. Protecció de Dades, Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 – Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça tekmanbooks@tekmaneducation.com.

 

Tot seguit, ampliem la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

 

1. Responsable del Tractament

 TEKMAN EDUCATION S.L., amb CIF B65318594, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41866, Full 399920 del Llibre de societats; Foli 213;

Pots posar-te en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de forma presencial o per correu postal a la nostra seu social: Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 – Barcelona. Pots, a més, obtenir informació addicional sobre els tractaments fets, enviant un correu electrònic a l’adreça tekmanbooks@tekmaneducation.com.

 

2. Relació d’activitats de tractament de dades personals portades a terme per la nostra organització.

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb finalitats diverses. A continuació, es descriuen els diferents tractaments realitzats, la finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els terminis de conservació de la informació:

 

1. Atenció de comentaris i consultes que facis arribar a la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix usuari, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat fa arribar a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part per aplicar mesures precontractuals a petidió de l’interessat), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no se contemplen cessions de la informació facilitada a tercers aliens a la nostra organització.
 • Termini de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la sol·licitud de l’interessat se’n derivi una actuació que,  per motius legals, requereixi conservar-les durant més temps.
 

2. Facilitar l’accés als continguts de les nostres plataformes.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix usuari, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web, o informació transmesa a l’organització per correu electrònico o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: facilitar i gestionar l’accés dels usuaris a la plataforma, i generar informes de progrés i avaluació de la formació a què els usuaris del centre (professors i alumnes) s’hagin inscrit.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part per aplicar mesures precontractuals a petició de l’interessat), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Tekman Education S.L compartirà les dades personals de l’interessat amb la seva filial Thinkö Education S.L (des d’ara, Thinkö), amb domicili al Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 – Barcelona, i amb CIF B67512095, per enviar informació sobre aquells productes i serveis relacionats amb Thinkö que poguessin ser o d’interès per a l’usuari.
 • Termini de conservació de les dades: el temps necessari, vinculat al període de subscripció de l’usuari als continguts i plataformes que contracti a Tekman Education (renovats de forma general al cap d’un any), llevat que se’n derivi una actuació que, per motius legals, requiera conservar-les durant un període més llarg.
 

3. Contractació de nous productes i serveis.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar les  sol·licituds de contractació de productes i serveis per part de l’usuari.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’usuari és part per aplicar mesures precontractuals a petició de l’usuari), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers aliens a la nostra organització.
 • Termini de conservació de les dades: el temps necessari, vinculat al període de subscripció de l’organització als continguts i plataformes que contracti a Tekman Education (renovats de forma general cada any, llevat que se’n derivi una actuació que, per motius legals, requereixi conservar-les durant un període més llarg.
 

4. Gestionar les incidències o peticions tècniques que puguin reportar els usuaris de la plataforma.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix usuari, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar la resolució d’incidències o peticions tècniques reportades pels usuaris de la plataforma.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part per aplicar mesures precontractuals a petició de l’interessat), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers aliens a la nostra organització.
 • Termini de conservació de les dades: el temps necessari, vinculat al període de subscripció de l’usuari als continguts i plataformes que contracti a Tekman Education (renovats de forma general al cap d’un any), llevat que se’n derivi una actuació que, per motius legals, requereixi conservar-les durant un període més llarg.
 

5. Gestionar la subscripció a la newsletter corporativa.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix usuari, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web.
 • Finalitat del tractament: gestionar la subscripció de l’interessat a la newsletter corporativa.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part per aplicar mesures precontractuals a petició de l’interessat), i consentiment exprés de l’interessat.
 • Tekman Education S.L compartirà les dades personals de l’interessat amb la seva filial Thinkö Education S.L (des d’ara, Thinkö), amb domicili al Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 – Barcelona, i amb CIF B67512095, per enviar informació sobre aquells productes i serveis relacionats amb Thinkö que poguessin ser d’interès per a l’usuari.
 • Període de conservació de les dades: el temps necessari per a la subscripció a la newsletter. Les dades seran eliminades de forma permanent si l’empresa deixa de publicar la newsletter, o l’interessat es dona de baixa de forma expresa.
 

6. Gestionar la inscripció a formacions, esdeveniments i jornades formatives.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web.
 • Finalitat del tractament: gestionar la inscripció a formacions, esdeveniments i jornades formatives organitzades o gestionades per Tekman Education S.L.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part per aplicar mesures precontractuals a petició de l’usuari), i consentiment exprés de l’interessat.
 • Cessions de dades a tercers: en el cas que s’organitzin les  activitats amb altres organitzacions o institucions, es podrien cedir les dades dels participants a les organitzacions o institucions esmentades. En aquest cas, s’informarà  l’usuari d’aquesta qüestió, i se li sol·licitarà el consentiment si es considera necessari.
 • Termini de conservació de les dades: el temps que duri la subscripció a l’activitat, llevat que se’n derivi una actuació que, per motius legals, requereixi conservar-les durant un període més llarg.
 

7. Gestió econòmica de l’empresa.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, a través de correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar l’activitat econòmica de l’empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’usuari és part per aplicar mesures precontractuals a petidió de l’usuari; i el tractament és necessari per complir una obligació legal del responsable del tractament).
 • Cessions de dades a tercers: en el cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com ara l’Agència Tributària o l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Període de conservació de les dades: el demanat per l’administració pública fins a l’extinció de les  responsabilitats.

 

L’Usuari no facilita cap mena d’informació de caràcter personal per la simple visita al web, ni queda obligat a facilitar-la. La informació que faciliti haurà estat sempre sol·licitada prèviament i s’haurà de proporcionar amb consentiment inequívoc i informat per l’usuari.

Tekman Education S.L. en cap cas sol·licitarà ni emmagatzemarà dades de caràcter personal que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen ètnic,  o vida sexual.

Excepte en els camps en què es determini expressament el contrari, les respostes a les  preguntes sobre dades personals són voluntàries, i no respondre-les no implicarà mai una disminució en la qualitat dels serveis que se sol·licitin.

La falta de complimentació dels camps determinats com a obligatoris o proporcionar dades  incorrectes imposibilitarà que Tekman Education S.L. pugui donar els serveis que se sol·licitin.

 

Drets de Protecció de dades

Pel que fa a les dades tractades per Tekman Education S.L., com a interessat tens la possibilitat d’exercir lliurement i gratuïta els drets següents:

 • Accedir a les teves dades personals.
 • Rectificar les teves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les teves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser sol·licitades, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part de Tekman Education S.L. de totes o part de les teves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-te a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets et pots adreçar per escrit a Tekman Education S.L., acreditant degudament la teva identitat, a través de:

 • Correu electrònic: tekmanbooks@tekmaneducation.com
 • Correu postal: Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 – Barcelona, amb la referència «Protecció de Dades».
 • Presencialment a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podràs adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals a través de la web www.aepd.es.

 

Ús d’adreces ip o cookies i recollida de dades estadístiques

Tekman Education S.L. t’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa el rastre de l’adreça IP que t’ha assignat el teu tu proveïdor d’accés a Internet. Aquesta adreça és fa servir per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a l’ús d’aquesta web, possiblement és fan servir cookies. Les cookies que és puguin fer servir s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per elles mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies emprades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. Com a usuari tens la possibilitat de configurar el teu navegador perquè siguis avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar que s’instal·lin al disc dur. Pots ampliar la informació sobre l’ús de cookies en aquest web accedint a l’enllaç següent: http://www.tekmaneducation.com/politica-de-cookies/

 

Enllaços

Per facilitar la cerca de recursos que pensem que et poden interessar, en aquesta web pots trobar enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només s’aplica a aquesta web. Tekman Education S.L. no garanteix el cumpliment d’aquesta política en altres webs, ni és fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc web.