Search
Close this search box.

Canal ètic

 

A tekman Education de compliment normatiu, hem implementat un Canal Ètic, perquè sigui una eina fonamental per al compliment efectiu del nostre Codi Ètic, la normativa interna de tekman Education i la resta de normativa aplicable, ja que permet detectar de forma primerenca possibles irregularitats en el si de l’organització, permetent-nos adoptar mesures preventives que impedeixin una possible futura comissió. D’aquesta manera, contribuïm a la millora contínua dels nostres processos interns de control.
L’èxit d’aquesta eina està en la participació d’aquelles persones, físiques i jurídiques, que mantenen vincle amb nosaltres (empleats, proveïdors, clients, socis…). Per això, a Tekman us volem animar a col·laborar en la detecció i prevenció de conductes impròpies que puguin posar en risc el nostre negoci.
Per aconseguir aquest objectiu, posem a la vostra disposició aquesta aplicació, propietat d’un tercer extern i independent, concebuda com un canal segur de presentació de denúncies o queixes, que garanteix la indemnitat i absoluta confidencialitat del denunciant de bona fe.
En cas que procedeixi, a tekman iniciarem una investigació interna amb la finalitat d’aclarir els fets comunicats i prendre les mesures que considerem oportunes.
Feu clic aquí per a més informació, accedint a la nostra Política d’Ús del Canal Ètic.
Podeu accedir al Canal Ètic aquí.