Hem parlat molt sobre ONMAT però, quines eines d’avaluació es fan servir?

La frase «Digue’m com avalues i et diré com aprenen els teus alumnes» (Carles Monereo) resumeix a la perfecció la nostra manera de entendre l’avaluació amb la nostra plataforma per a l’ESO. Ara veuràs per què.

ONMAT treballa les matemàtiques des de les competències perquè l’alumne sigui capaç d’aplicar en el seu dia a dia allò que ha après a l’aula. I és evident que l’avaluació ha de ser coherent amb el tipus d’aprenentatge que es porta a terme. I és que una de  les coses de les quals estem més orgullosos és que, a ONMAT, l’avaluació es considera part activa del procés de ensenyament-aprenentatge. És a dir, es tracta d’una avaluació continuada i plantejada sempre com una ajuda perquè l’alumne millori.

instrumentos de evaluación de ONMAT

A ONMAT es pot avaluar a través de diverses eines. Per una banda, les proves de cada step i les rúbriques d’avaluació:

  1. Les proves de cada step o proves mixtes són proves que resumeixen el que s’ha après durant un o diversos steps.
  2. Les rúbriques d’avaluació de les diferents activitats . Aquestes rúbriques permeten avaluar les diferents activitats mitjançant les competències que s’hi fomenten.

onmat_brad_banner_CAT

Però és que l’avaluació d’ONMAT no només està plantejada perquè l’executem nosaltres, els professors. Per això, plantegem diverses eines perquè l’alumne pugui avaluar el seu nivell de consecució i conèixer el seu progrés. Són les següents:

  1. Prova pràctica, per un costat, i la prova d’autoavaluació, per l’altre. La primera no computa en la nota final però la segona sí.
  2. De la mateixa manera, poden avaluar el seu nivell a través de les rúbriques d’autoevaluació i les rúbriques d’avaluació del Treball cooperatiu.

Aquest tipus d’eines, a més de donar l’oportunitat als alumnes de ser conscients de les seves capacitats, els ajuda a desenvolupar les competències personals. A més, és més justa perquè els permet aprendre des de les Intel·ligències que tinguin més desenvolupades.

Subscriu-te

També et pot interessar

Comentaris

Intercanvia idees i opinions amb la comunitat Thinkö

nineteen − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.