Mostres

Mostra 3 anys (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

Ludilletres
  • Infantil
  • Mostres

Mostra 3 anys (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

LUDILLETRES és un programa de lectoescriptura per als alumnes d’Infantil, basat en una metodologia que convida les dues llengües i és respectuosa amb el procés maduratiu dels infants. Descarrega una mostra de la guia del mestre de LUDILLETRES per a P3 i descobreix els objectius, les sessions i la proposta metodològica de lectoescriptura per a les teves classes.