Mostres

Mostra 3r Primària (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

EMAT
  • Primària
  • Mostres

Mostra 3r Primària (Guia del mestre+ Llibre de l’alumne)

EMAT és un innovador programa que facilita un aprenentatge integral de les matemàtiques a Primària. Experimentant, analitzant, avaluant i creant, els teus alumnes treballaran els continguts de classe sense deixar de divertir-se. Descàrrega una mostra de la guia del mestre d’EMAT Primària per a 3r curs i descobreix els objectius, les sessions i les activitats, a més de les eines per a una avaluació competencial.