RECURSOS / BLOG

Baròmetre CICLIP 2022: Quin és el nivell de lectura i de comprensió lectora dels alumnes?

General

COMPARTEIX

El Baròmetre CICLIP recull, des de fa anys, la percepció dels docents sobre la lectura i la comprensió lectora dels alumnes d’Infantil i Primària a Espanya. I ja tenim les dades del 2022! Per què no els motiva la lectura?, quines metodologies poden ajudar a millorar la comprensió lectora?, com atendre la diversitat?, és suficient la formació docent?

Des de 2017, CICLIP realitza una enquesta periòdica per conèixer l’opinió dels docents sobre el nivell de comprensió lectora i els hàbits de lectura dels seus alumnes, centrant-se en els reptes als quals s’enfronten a l’aula. Aquí pots consultar tots els informes. 

El Baròmetre CICLIP, de l’Associació Espanyola de Comprensió Lectora, recull les respostes de 1.639 professors, mestres i directors de centres públics i privats de tota Espanya. Els objectius de l’estudi són conèixer més sobre els hàbits lectors dels nens de 3 a 12 anys, veure com s’està duent a terme la pràctica docent i la digitalització en aquest àmbit, i saber com perceben els professionals de l’educació la seva formació sobre aquest tema. Vols saber-ne més? Et portem algunes de les dades més importants de l’informe!

Com millorar la lectura i la comprensió lectora

La millora de la comprensió lectora és qüestió de temps de dedicació, millora i innovació en els recursos, implicació dels pares i atenció personalitzada d’acord amb cada cas.

Una de les primeres dades que destaquem del Baròmetre CICLIP és una bona notícia: la quantitat de llibres que es llegeixen a les aules en 2022 és lleugerament superior a la de 2021. Cada vegada es llegeix més! No obstant això, queda molt camí per recórrer, i així ho confirmen els docents. Entrem en dues de les grans conclusions de l’estudi:

  • La comprensió lectora dels alumnes millora amb més temps de dedicació a l’aula, recursos nous i millorats, més implicació per part de les famílies i la possibilitat d’oferir una atenció personalitzada a cada alumne, segons el seu nivell, les seves habilitats i el seu ritme d’aprenentatge.
  • Per millorar el rendiment acadèmic, els docents coincideixen que comptar amb suports i eines més innovadores, motivadores, personalitzades i contextualitzades, connectades amb el dia a dia dels alumnes marcaria una important diferència. 

Per què els nens no llegeixen?

Segons les dades de l’informe, entre les principals causes de la poca motivació dels alumnes per la lectura destaca l’existència d’altres opcions d’oci més interessants. Pot competir un llibre amb un videojoc? A més, els docents també ho relacionen amb la poca implicació de les famílies, el poc temps de lectura a les escoles, a una baixa formació del professorat i al format dels llibres.

Causes de la poca motivació dels alumnes per la lectura

Mestres i professors comparteixen una sensació generalitzada que la lectura no recuperarà la seva popularitat d’anys enrere, ja que constantment sorgeixen noves formes d’entreteniment, més estimulants per a nens i joves. Els llibres competeixen cada dia amb sèries, videojocs, pel·lícules, joguines i altres activitats més dinàmiques i atractives. Per això, és tan important que els alumnes descobreixin el gust per la lectura i trobin temps per a gaudir d’aquest hobby.

Un baix nivell de comprensió lectora afecta a totes les matèries

L’estudi recull la reflexió més que constatada que la comprensió lectora és clau en l’educació general dels alumnes, ja que afecta a totes les àrees, més enllà de llengua i literatura. Comprendre correctament l’enunciat d’un problema, per exemple, és imprescindible en matemàtiques. Ser capaç de comprendre les anotacions i la teoria de qualsevol matèria al llarg de tota la vida escolar, fins als estudis universitaris i superiors. Et deixem un webinar especial sobre el tema: Estratègies per a millorar la comprensió lectora i augmentar el rendiment en matemàtiques.

Sobre la pràctica docent, la sensació general és que les metodologies i els recursos dels centres, com ara les biblioteques, haurien de renovar-se per resultar més atractives per als alumnes. Tornem de nou a l’assumpte de motivar i connectar amb els joves, ja sigui des dels formats fins als espais i les estratègies. En aquest punt, gairebé un 60% dels docents afirmen que les metodologies lectores que s’apliquen en el seu centre són poc innovadores. 

Millorant el pla lector i atesa la diversitat a l’aula

El Baròmetre CICLIP posa focus en el pla lector. De fet, els docents de centres amb plans lectors es mostren més satisfets amb els resultats acadèmics dels seus alumnes. 

D’altra banda, part dels mestres i professors també es mostren crítics amb els plans lectors del seu centre i proposen diverses millores: més llibres, la possibilitat que els alumnes triïn les seves lectures, activitats per reforçar la memòria, la seqüenciació i l’atenció, noves metodologies, més pedagogs i logopedes, més temps per dedicar al pla lector i un seguiment individualitzat i personalitzat per a cada alumne.

Com creus que es podria millorar el pla lector del teu centre?

Sent l’ideal un seguiment individual i personalitzat per a cada alumne, habitualment els docents no compten amb tots els recursos necessaris per poder fer-ho realitat. Així i tot, mestres i professors apliquen diverses estratègies per atendre la diversitat dels diferents nivells de lectura dels seus alumnes en una mateixa aula: diferenciació de temàtiques i de graus de dificultat dels textos, amb apadrinament lector o agrupant els alumnes segons el seu nivell.

Com atens els diferents nivells de lectura que tenen els alumnes a la teva aula?

La formació docent, clau per a l’aprenentatge dels alumnes

La major part dels docents consideren que la formació universitària que han rebut és insuficient per a identificar i solucionar dificultats. De fet, l’informe destaca que aquesta sensació d’insatisfacció és més elevada entre els professors joves, que es mostren més crítics amb la seva formació. 

Des de tekman acompanyem a tots els docents perquè continuïn formant-se! A més dels webinars i tallers online que oferim de manera regular i en obert, els docents que treballen amb els nostres programes compten amb una plataforma de formació digital amb cursos per dominar al 100% cadascun dels programes educatius i per seguir formant-se en didàctica de les matemàtiques i de la llengua.

També compartim diversos recursos que pots descarregar de manera gratuïta i aplicar ara mateix a la teva aula. Et deixem amb una selecció especial per treballar la comprensió lectora.


superletras
tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar