Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

La caixa d’aula d’EMAT: així són les matemàtiques manipulatives a infantil

EMAT ve carregat de recursos per a les teves classes de matemàtiques! Et presentem els materials que trobaràs a la caixa d’aula d’infantil.
Infantil Recursos

COMPARTEIX

A tekman considerem que l’etapa infantil és un període crucial per a l’aprenentatge de les matemàtiques, i pensem que els materials lúdics i manipulatius són essencials en aquest procés. Per aquesta raó, els nostres programes educatius, com EMAT, ofereixen una àmplia varietat de recursos manipulatius que contribueixen a crear ambients d’aprenentatge dinàmics, significatius i emocionants.

D’entre els nombrosos recursos que conté EMAT, en aquesta entrada ens centrarem en desgranar els materials específics que s’inclouen dins l’estoig i la caixa d’aula de primària, un kit a vessar de recursos per aprendre i divertir-se amb una molt bona acollida entre els mestres. Te’ls ensenyem!

Targetes del kit d’aula

A cada any dels tres que conformen l’etapa infantil, amb EMAT rebràs un kit d’aula que conté divertits jocs de targetes que introdueixen conceptes matemàtics com la numeració, la percepció visual, l’associació o les relacions lògiques. Què fàcil és aprendre matemàtiques jugant!

Targetes animalari

Ens permeten fomentar habilitats com la memòria, la classificació, els conjunts i l’estadística.

Targetes rum rum

Per treballar les classificacions i l’estadística.

Busco formes!

Amb elles, els nens podran reconèixer les figures geomètriques, realitzar classificacions i fer memorys de geometria.

Què em poso?

Aquestes targetes permeten introduir conceptes matemàtics com les seqüències, la numeració, les classificacions, l’estadística, la memòria i la percepció visual.

Quin és quin?

Ajuden els nens a incorporar entre les seves habilitats matemàtiques la percepció visual, les classifcacions, la memòria i el raonament lògic.

Nyam nyam

Aquestes divertides targetes permeten treballar la memòria, la classificació, els conjunts o l’estadística, alhora que fomenten hàbits alimentaris saludables.

Ara em sento…

En matemàtiques també hi ha espai per introduir l’educació emocional. Amb aquestes targetes, els nens no només desenvolupen la memòria o la percepció visual, sinó que també aprenen a pensar i a expressar les seves emocions.

Ample i estret

Com ja s’endevina pel seu nom, amb aquestes targetes treballarem les mesures.

Creix, creix

Amb Creix, creix els nens es divertiran mentre aprenen les mesures, la percepció visual, la memòria i la classificació.

DomiMAT

Amb aquest joc basat en la lògica del dominó, els teus alumnes començaran a realitzar associacions entre números i quantitats, a fer comptatge numèric i a treballar la percepció visual i la memòria.

Lògicament

Aquestes targetes introdueixen conceptes matemàtics com les relacions lògiques, la memòria i la lògica.

Domihores

Com si es tractés del joc del dominó, serveixen perquè els nens aprenguin la noció del temps, a més de com funcionen les hores, els minuts i els segons, i com es relacionen entre si.

Vull ser…

Aquestes targetes permeten practicar amb les classificacions, l’estadística, la memòria i la percepció visual.

Matijocs

Aquest set de diferents jocs de taula té per objectiu demostrar i repassar els conceptes matemàtics per mitjà de l’experimentació i la pràctica, alhora que fomenten el treball col·laboratiu dels nens. També desenvolupen les seves habilitats socials, col·laboren entre si, comparteixen i s’ajuden per aconseguir un objectiu comú, competeixen esportivament i, per descomptat, es diverteixen!

Estoig EMAT infantil

Els teus alumnes comptaran amb un estoig individual, amb una gran diversitat d’objectes que els serviran de suport per la realització de les activitats manipulatives.

Figures geomètriques

Aquestes figures ajuden a aprendre la classificació segons forma, mida i color, i fomentar l’ordenació en diferentes patrons i seqüències. També permeten identificar la noció de simetria, a comparar figures geomètriques i a potenciar el pensament lògic.

Peces Tangram

Permeten identificar i classificar diferents formes geomètriques, com triangles, quadrats i rectangles, a més d’introduir conceptes com la simetria, l’àrea o el perímetre. A més, la possibilitat de crear i experimentar amb diferents combinacions de peces fomenta la creativitat i la imaginació dels nens.

Cartes numèriques del 0 al 20

Ajuda els nens a desenvolupar les seves habilitats matemàtiques bàsiques, com el reconeixement numèric, la identificació de patrons, la seqüenciació i la comparació de nombres.

Cartes d’animals

Aquestes divertides targetes exerciten i aguditzen el sentit de l’observació, la diferenciació visual, la memòria i la coordinació visomotriu. A més, amb elles podrem treballar també habilitats com el comptatge numèric o la classificació.

Cartes de punts

Permeten practicar el comptatge, establir associacions entre la quantitat i el nombre, desenvolupar relacions d’equivalència i experimentar amb la composició i la descomposició amb el propòsit d’introduir operacions bàsiques com la suma i la resta.

Regletes

Aquest conjunt de peces de diferents longituds té com a objectiu que els nens incorporin entre les seves habilitats la medició i la comparació de longituds, la realització d’operacions matemàtiques bàsiques i el desenvolupament d’habilitats de pensament matemàtic, com la capacitat de raonar, comparar i ordenar objectes.

Recta del 0 al 20

Es tracta d’una eina molt útil perquè els alumnes aprenguin els números i l’ordre a la recta numèrica. El seu propòsit és el d’ajudar a ensenyar conceptes bàsics, com comptar cap endavant o cap enrere, així com comparar nombres i entendre les relacions entre ells.

Cubs EMAT

Els cubs numèrics s’utilitzen per treballar les quantitats, per formar nombres o per practicar operacions simples, contestar problemes orals, desenvolupar el càlcul mental o jugar als Matijocs.

Set de peons + daus atributs + fitxes

Aquest set de peons, daus i fitxes són el complement ideal als Matijocs, per moure’s pels taulers de joc i per marcar posicions, nombres i quantitats. A més, els daus amb atributs permeten introduir la identificació i verbalització de formes geomètriques, mides i colors.


Aquests són els materials amb els que apostem per unes matemàtiques dinàmiques, manipulatives i lúdiques, que assegurin la introducció i l’aprenentatge de les nocions matemàtiques bàsiques i posin la base per a l’adquisició de coneixements més complexos, alhora que diverteixen i motiven els nens!

Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar