RECURSOS / BLOG

La caixa d’aula d’EMAT: així són les matemàtiques manipulatives a primària

EMAT ve carregat de recursos per a les teves classes de matemàtiques! Et presentem els materials que trobaràs a la caixa d’aula de primària.
Primària Recursos

COMPARTEIX

A tekman creiem que l’etapa de primària és un període en el qual els materials manipulatius i lúdics són la pedra angular de l’aprenentatge. És per això que els nostres programes, com EMAT, inclouen una àmplia varietat de recursos manipulatius que ajuden a crear espais d’aprenentatge dinàmics, pràctics i emocionants.

D’entre els nombrosos recursos que conté EMAT, en aquesta entrada ens centrarem en desgranar els materials específics que s’inclouen dins l’estoig i la caixa d’aula de primària, un kit a vessar de recursos per aprendre i divertir-se amb una molt bona acollida entre els mestres. Te’ls ensenyem!

12 Cossos geomètrics

Ens permeten reconèixer i classificar formes geomètriques, treballar les seves propietats (cares, vèrtexs, arestes, volum i àrea) i desenvolupar habilitats espacials i de visualització per establir relacions amb l’entorn.

12 Geoplans + gomes elàstiques (2 sets)

Són taulers de plàstic amb diversos pivots que formen una quadrícula, sent aquest l’espai que permetrà al nen, a través de la col·locació de gomes en diferents posicions, construir formes geomètriques, a més de comprendre nocions vinculades al coneixement geomètric, com l’àrea i el perímetre d’una figura. També ajuden als alumnes a comprendre conceptes abstractes de manera concreta i a desenvolupar habilitats matemàtiques i de pensament lògic.

60 Blocs lògics (2 sets)

Amb ells, els nens aprenen a classificar segons la seva forma, mida i color, i a ordenar-los en diferents patrons i seqüències. També ajuden a assimilar i identificar la noció de simetria, a comparar figures geomètriques i a construir estructures bàsiques, a més de potenciar el pensament lògic.

Targetes del -10 al 100

S’utilitzen per ensenyar als alumnes els conceptes bàsics dels nombres i l’aritmètica, així com per desenvolupar habilitats com la identificació numèrica, la comparació, la realització d’operacions bàsiques i el reconeixement de patrons matemàtics.

Targetes geomètriques

Ajuden als nens a comprendre conceptes geomètrics bàsics d’una manera visual i tangible. A més, permeten identificar i classificar formes, explorar la seva simetria i desenvolupar habilitats de pensament espacial, com la percepció visual o la capacitat de girar i traslladar formes.

Regletes (12 sets)

Aquest conjunt de peces de diferents longituds té com a objectiu que els nens incorporin entre les seves habilitats la medició i la comparació de longituds, la realització d’operacions matemàtiques bàsiques i el desenvolupament d’habilitats de pensament matemàtic, com la capacitat de raonar, comparar i ordenar objectes.

Recta gegant del -20 al 100

Es tracta d’una eina molt útil perquè els alumnes aprenguin els nombres i l’ordre a la recta numèrica. El seu propòsit és el d’ajudar a ensenyar conceptes bàsics, com comptar cap endavant o cap enrere, així com comparar nombres i entendre les relacions entre ells.

24 Matijocs (3 sets)

Aquest set de diferents jocs de taula té per objectiu demostrar i repassar els conceptes matemàtics per mitjà de l’experimentació i la pràctica, alhora que fomenten el treball col·laboratiu dels nens. També desenvolupen les seves habilitats socials, col·laboren entre si, comparteixen i s’ajuden per aconseguir un objectiu comú, competeixen esportivament i, per descomptat, es diverteixen!

10 taules de sumar + 10 taules de multiplicar

La seva estructura organitzada permet als nens visualitzar i comprendre millor la relació entre els nombres i les operacions de suma i multiplicació. A més, les taules fomenten la memòria numèrica, la fluïdesa mental i faciliten l’aprenentatge de conceptes matemàtics més avançats, com la divisió.

10 Cintes mètriques

Gràcies als seus marcadors numèrics, que representen valors i mides, els alumnes comprenen millor conceptes matemàtics bàsics com la longitud, el diàmetre i el perímetre. Així, aprenen també nocions de mesura d’una manera pràctica i divertida.

100 policubs (2 sets)

Aquest conjunt de cubs acoplables faciliten la comprensió de les formes tridimensionals i permeten practicar la classificació, la serialització i el comptatge. A més, la seva naturalesa ensamblable promou la creativitat dels nens, ajudant-los a crear tot tipus de construccions.

Tires de fraccions (6 sets)

Les tires persegueixen l’aprenentatge i la comprensió profunda dels conceptes fonamentals de les fraccions. Els alumnes poden utilitzar aquestes tires per visualitzar i comparar fraccions, sumar-les i restar-les o trobar fraccions equivalents.

400 palets

La seva mida i forma els fan molt manejables i fàcils d’agrupar, fet que afavoreix l’associació entre nombre i quantitat, així com que els nens puguin treballar el recompte numèric agrupant i desagrupant palets en desenes i centenes. A més, realitzant sèries de palets, els nens poden solucionar exercicis senzills o resoldre operacions bàsiques com la suma i la resta.

26 bitllets + 40 monedes (10 sets)

Amb la idea d’aplicar coneixements matemàtics bàsics a operacions que tenen lloc en situacions de la vida real, aquests sets de bitllets i monedes són perfectes per fomentar la capacitat de resolució de problemes i la presa de decisions.

Rellotge + Roda d’unitats de mesura (10 sets)

Amb el rellotge, els nens aprenen la noció del temps, a més de com funcionen les hores, els minuts i els segons, i de com es relacionen entre si. Pel seu costat, amb la roda d’unitats de mesura comprendran les unitats de massa, longitud i capacitat alhora que descobreixen la seva interrelació i com convertir les unes en les altres.

Roda numerada + Regle (10 sets)

Els nens poden fer servir la roda i el regle per treballar el valor posicional de les xifres, sumar o restar, descobrir patrons numèrics i realitzar altres accions per desenvolupar les seves habilitats matemàtiques mentre manipulen i es diverteixen.

6 cubs EMAT (24 sets)

Els cubs numèrics s’utilitzen per treballar les quantitats, per formar nombres o per practicar operacions simples, contestar problemes orals, desenvolupar el càlcul mental o jugar als Matijocs.

4 peons + 32 fitxes (10 sets)

Aquests sets de peons i fitxes són el complement ideal als Matijocs, per moure’s pels taulers de joc i per marcar posicions, nombres o quantitats.


Aquests són els materials amb els que apostem per unes matemàtiques dinàmiques, manipulatives i lúdiques, que assegurin un aprenentatge de les nocions matemàtiques i posin la base per a l’adquisició de coneixements més complexos. Diverteix i motiva els teus alumnes amb EMAT!

tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar