RECURSOS / GUÍES

El diari lector company viatge literari

Primària

El diari lector és com un diari d’aprenentatge, però pensat per realitzar-se durant la lectura d’un llibre i reflexionar sobre la mateixa. L’objectiu és aconseguir que els alumnes prenguin consciència dels seus hàbits, estratègies i preferències en relació a la lectura. En aquesta guia t’expliquem com integrar el pla lector en la metodologia de treball per projectes, dissenyant projectes basats en llibres i activitats d’animació a la lectura.

Cuéntanos un poco de ti