RECURSOS / GUIES

Rúbrica d’avaluació amb SUPERLLETRES

Superlletres
Primària

Et regalem una rúbrica per avaluar la comprensió lectora dels teus alumnes, amb l’objectiu d’ajudar-te a valorar la competència de llengua, concretar aquesta avaluació per determinar en quin nivell es troba cada alumne i poder oferir ajudes i personalitzar al màxim l’ensenyament.

Parla'ns una mica de tu