Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

Bases pedagògiques Ludilletres (Infantil i Primària)

Infantil Primària

COMPARTEIX

Ludilletres dona resposta a la necessitat de personalitzar cada cop més l’aprenentatge. Com que es treballa a partir de les Intel·ligències Múltiples, Ludilletres ofereix als alumnes d’Infantil i Primària de Catalunya les eines per aprendre desenvolupant les seves capacitats i competències. Un procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura en què, tant a Infantil com a Primària, es posa especial atenció al desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.

A més, Ludilletres respecta el procés maduratiu de l’alumne que va de els 3 als 8 anys i proposa un mètode global. Així doncs, descarta els talls administratius que tradicionalment s’han fet i presenta un programa continuat, d’Infantil a Primària.

ludilletres_bran_banner

A Ludilletres , la lectoescriptura es treballa de manera contextualitzada. Es fan activitats reals i significatives per als nens i nenes basades en la creativitat, jocs manipulatius, cooperatius i corporals que fan que l’infant se senti motivat i agafi, des de molt aviat, gust per la lectura. Però si hi ha una cosa única a Ludilletres és que integra  les àrees de Llengua Catalana i literatura i de Llengua Castellana i literatura.

Per als alumnes pot ser perjudicial aprendre el mateix contingut teòric per duplicat, en català i en castellà. Per això Ludi Primària facilita l’adquisició dels continguts que són comuns en les dues llengües. S’eviten repeticions, els alumnes estan més motivats i assegura una comprensió lectora correcta a l’integrar les dues llengües en un sol projecte.

  • L’ADN de las bases pedagògiques de Ludilletres (Infantil i Primaria)

Com que es parteix de les Intel·ligències Múltiples, tu, docent, entendràs el nivell maduratiu dels teus alumnes en tot moment i podràs atendre la diversitat de l’aula i personalitzar l’aprenentatge. Aprendre a través de la creativitat.

Que els nens i nenes juguin i es diverteixin és essencial perquè es vagin motivant per llegir i escriure. Per això, a Ludilletres l’aprenentatge és manipulatiu i experiencial. Faran servir el cos per crear històries, les mans per dir paraules i descobriran per ells mateixos la utilitat d’escriure i saber llegir.

Aprendre a cooperar

Tots els infants haurien d’aprendre a cooperar. I si ho fan mentre es diverteixen, l’aprenentatge és molt més enriquidor. A Ludilletres , el treball cooperatiu hi és constantment present i sistematitzat, cosa que permet convertir les experiències d’aprenentatge en divertides pràctiques en grup.

Ensenyar a comunicar

Ludi incorpora en les seves activitats les Rutines de Pensament, Estratègies de Pensament i PBLS per deduir conceptes a partir de problemes contextualitzats. Desenvolupa conceptes però també habilitats, destreses i actituds per enriquir el vocabulari, ordenar el discurs, aprendre a comunicar-se de manera coherent i ordenada i desenvolupar el pensament creatiu, analític i sintètic.

  • Ludilletres Infantil – Potencia la seva creativitat des dels 3 fins als 5 anys

​​A Ludilletres Infantil, la lectoescriptura es treballa de manera contextualitzada i s’inscriu dins de l’aprenentatge innat i instintiu de cada nen. Es tracta d’un programa de lectoescriptura per a l’etapa d’infantil a Catalunya basat en les Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador. Ludilletres té com a objectiu treballar l’organització mental, fent èmfasi especial en la creativitat com a eina per afrontar diferents situacions.

A Ludilletres s’aposta per un procés d’aprenentatge mixt sintèticoglobal, és a dir, es treballa des de la perspectiva sintètico-fonètica i des de la perspectiva global. L’experiència a l’aula demostra que és important complementar totes dues perspectives per donar totes les oportunitats possibles a tots els alumnes.

Com es porta a terme?

El treball sintètico-fonètic, tal como es planteja a Ludilletres , presenta l’abecedari com un joc en què els alumnes associen cada lletra a un gest (ludigest), una paraula i un fonema. Els alumnes identifiquen, jugant, quantes lletres té cada paraula i passen de la fase sil·làbica a l’alfabètica de manera natural. Aprenen les primeres vocals als tres anys i a poc a poc van descobrint l’abecedari.

Per la seva part, la perspectiva global permet a l’alumne donar significat a les paraules escrites mitjançant el reconeixement de les lletres i les paraules com imatges globals a través d’associacions i de la passada de bits. Els alumnes identifiquen les paraules pel seu perfil, llargària o contorn!

Els traços, clau en la preescriptura

Amb Ludilletres es treballa, en un primer moment, els traços de format gran (amb serradures, jocs de motricitat, traçant camins…) i més endavant en espais més petits fins a arribar al paper. Durant el procés d’escriptura dels traços i les lletres fins que escriuen sols , els alumnes estan acompanyats. Presentar la lletra majúsculal i la lletra lligada alhora motiva i estimula l’alumne perquè la pot reconèixer en el seu dia a dia.

​​A més, un dels pilars fonamentals de Ludilletres Infantil és el mètode d’estimulació primerenca, un mètode didàctic que afavoreix l’aprenentatge de manera significativa a mitjançant els bits. Es tracta d’un mètode adreçat a infants de 3 a 6 anys que millora l’atenció i la concentració i amb què es treballa i es desenvolupa la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca converteix l’aprenentatge de la lectoescriptura en un procés natural, no forçat, viu i apassionant.

•    Ludilletres Primària– Grans lectors des dels 5 fins als 8 anys

A Primària, Ludilletres es continua basant en les Intel·ligències Múltiples i s’emmarca dins de l’Ensenyament per a la comprensió: permet contextualitzar l’aprenentatge, aporta eines per assentar les bases d’aprenentatges futurs i desenvolupa l’autonomia dels nostres alumnes. Però ho fa a través d’un projecte únic: integra les àrees de Llengua Catalana i literatura i de Llengua Castellana i literatura amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques i comunicatives dels infants, i formar, d’aquesta manera, alumnes plurilingües i interculturals.

Projectes per a la comprensió

Els projectes per a la comprensió permeten indagar, practicar i aplicar diferents conceptes de manera contextualitzada. A Ludilletres Primària es treballen els aspectes més formals de la llengua fent que els alumnes construeixin el seu propi aprenentatge d’una manera significativa, contextualitzada i lúdica. Descobreix més sobre els projectes per a la comprensió aquí.

Aprenentatge adaptatiu

​​Ludilletres Primària basa el seu mètode en l’aprenentatge adaptatiu que permet que l’alumne sempre aprengui segons el seu ritme i nivell maduratiu. És a dir, Ludilletres Primària fomenta l’atenció a la diversitat i a Primària ho fa amb l’eina digital CiberLudilletres.

Es tracta d’una web d’aprenentatge adaptatiu que permet, d’una banda, practicar continguts que es treballen en Ludilletres Primària i consolidar la comprensió lectora, la gramàtica i l’ortografia de manera divertida; i, per l’altra, que el professor mesuri l’eficàcia lectora dels seus alumnes i obtingui dades estadístiques del seu procés d’aprenentatge.

Picture of tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar