Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

EMAT Infantil també evoluciona: un programa de matemàtiques més didàctic, més còmode i més manipulatiu

Renovem EMAT per a l’etapa d’Educació Infantil amb una Guia del mestre més pràctica, situacions d’aprenentatge i avaluacions integrades, més indicacions didàctiques, més temps per manipular, noves eines digitals i més opcions per adaptar i personalitzar les classes.
Infantil

COMPARTEIX

L’any 2023 van actualitzar EMAT Primària per fer-lo més flexible, més didàctic i més pràctic. Enguany, també reeditem EMAT Infantil i el portem al següent nivell. Per aconseguir-ho, escoltem les opinions dels mestres i treballem amb un equip de pedagogs i experts en didàctica, amb l’objectiu d’oferir un programa de matemàtiques més còmode (tant per als docents com per als alumnes), més didàctic i amb més manipulació i atenció a la diversitat per tal d’acompanyar els més petits en aquesta primera etapa. Expliquem totes les novetats!

Una Guia del mestre més pràctica per als docents

La Guia del mestre d’EMAT Infantil es renova! Ara, en format vertical per ser més còmode pels docents en el moment de donar les classes. A més, afegim una visió global trimestral de tot el curs, amb un calendari de les 120 sessions programades que integra les sessions d’avaluació i les situacions d’aprenentatge. 

A les pàgines inicials també trobareu un mapa de seqüenciació didàctica, perquè el docent visualitzi el progrés dels aspectes matemàtics i pugui prendre decisions sobre com treballar-los.

Sessions amb més indicacions didàctiques

A la Guia del mestre, actualitzem l’estructura de les sessions per afegir més indicacions didàctiques que faciliten la preparació i la realització de les classes:

  • Informem de les sessions interrelacionades amb la sessió que s’està treballant.
  • La icona de la vareta màgica assenyala consells i propostes per guiar els alumnes en l’aprenentatge.
  • Activitats Oxigen i Repte per atendre la diversitat en les sessions clau.
  • Orientacions per transferir els aprenentatges mitjançant el Llibre de l’alumne, amb explicació de la sessió i fitxes de pensament divergent més clares.

Avaluació i situacions d’aprenentatge integrades

A la Guia del mestre s’inclouen activitats d’avaluació matemàtica perquè el mestre obtingui informació sobre el progrés dels alumnes. A l’avaluació inicial, s’aconsegueix una fotografia de les habilitats i coneixements previs dels alumnes sobre els diferents aspectes matemàtics, cosa que facilita al docent el disseny i la planificació de les sessions.

També afegim eines d’avaluació: indicadors d’avaluació, rúbriques i instruments d’autoavaluació. Tot, per fer un seguiment del progrés dels alumnes i poder acompanyar-los en els seus diferents ritmes d’aprenentatge. 

A més de les sessions d’avaluació inicial i final, a EMAT Infantil també s’han integrat tres situacions d’aprenentatge, una per a cada trimestre. En aquestes sessions, es planteja una situació d’aprenentatge dissenyada per transferir els aprenentatges a contextos autèntics.

Activitats més manipulatives i personalitzades per als alumnes

El Llibre de l’alumne d’EMAT Infantil també es redissenya i amplia la seva mida per ser més còmode pels petits. Els materials per als alumnes es componen d‘un quadern per a tot el curs, un sobre amb materials manipulatius i una pissarra màgica acompanyada d’un retolador.

Les pàgines que conté el sobre s’utilitzen juntament amb la pissarra màgica, i són una gran oportunitat per atendre la diversitat, ja que estan dissenyades perquè els alumnes que ho necessitin puguin practicar i afermar així els aspectes matemàtics treballats a classe.

Un inici de curs més tranquil

Apostem per un inici de curs més tranquil: el primer trimestre conté menys fitxes, perquè el docent pugui centrar-se a conèixer millor els alumnes i dediqui més temps a les activitats manipulatives, claus en l’aprenentatge de les matemàtiques. A 3 anys, trobareu un primer trimestre encara més enfocat a l’adaptació dels petits en aquest moment crucial.

Pissarra digital per al gran grup

A partir d’aquest curs, EMAT Infantil també compta amb una Pissarra digital amb diverses funcionalitats: recta numèrica, palets, monedes, regletes cuisenaire, seriacions, peces i classificacions. Mitjançant aquesta pràctica eina, accessible des del gestor d’aula myroom, el docent pot explicar les activitats manipulatives de forma molt més visual i per a tots els alumnes. 

Vols veure sessions reals i completes de la Guia del mestre i del Llibre de l’alumne?
Descarrega una mostra de 5 anys i descobreix totes les novetats aplicades.


Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar