Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

Com assegurar que els teus alumnes apliquin amb eficàcia les normes ortogràfiques?

Primària

COMPARTEIX

En el món actual, cada cop més centrat en allò visual, immediat i digital, una de les majors preocupacions entre la comunitat docent segueix sent garantir que els alumnes aprenguin a escriure correctament i interioritzin de forma eficaç les normes ortogràfiques. No obstant això, és important preguntar-se: volem que els nens simplement memoritzin aquestes regles, o que les apliquin als seus textos de manera efectiva i autònoma? I més concretament: com ho aconseguim quan treballem per projectes?

Moments d’aprenentatge de l’ortografia i la gramàtica

L’aprenentatge de l’ortografia, la gramàtica i el vocabulari, com ocorre amb qualsevol altre aprenentatge, segueix un procés que va des de la comprensió fins el seu ús autònom i conscient en diversos contextos. Recordem que per transferir un aprenentatge és necessari provocar situacions significatives dins l’aula, és a dir, que resoldre molts exercicis sobre l’ús de la B i la V, per exemple, no ens assegura que després ho integrem a les nostres produccions. Tampoc integrarem a les nostres produccions l’ortografia adequada si no la llegim, la reconeixem i la comprenem. Aleshores, quins són aquests moments d’aprenentatge? Comprendre, practicar i aplicar.

Aquest aprenentatge, en el marc de la LOMLOE, s’ha de vertebrar a través de situacions d’aprenentatge que donin sentit i forma al desenvolupament d’aquesta competència.

Memòria i aprenentatge

Hi ha diferents tipus de memòria: una memòria inconscient i una memòria de treball.

  • La memòria inconscient és la que s’activa quan aprenem quelcom a través de la pràctica i que permet acomplir accions de forma inconscient, com per exemple quan anem amb bicicleta, quan conduïm, quan escrivim o quan toquem un instrument. És un procediment que no es pot explicar, s’aprèn.
  • La memòria de treball és una memòria explícita, una memòria a curt termini, que es refereix a la capacitat conscient i intencional de recordar informació i experiències passades. Aquesta memòria s’activa diàriament, per exemple quan volem recordar l’hora d’una cita, explicar a algú un succés ocorregut en el passat o memoritzar informació per aprovar un examen.

Les dues memòries poden coincidir, per exemple, en el moment d’escriure, quan posem en marxa la memòria inconscient i, a la vegada, hem d’aprendre (i practicar) les normes: gènere, nom i ortografia.

La nostra proposta té en compte l’aprenentatge basat en evidències (neuroeducació) i, per això, per aprendre aspectes formals de la llengua i perquè l’aprenentatge sigui significatiu proposem una gran varietat d’activitats deductives i basades en l’aprenentatge cooperatiu, a més de nombrosos vídeos i jocs.

Activitats realment significatives per treballar l’ortografia i la gramàtica

La seqüenciació dels moments d’aprenentatge per a cada un dels sabers pot suposar un gran repte, especialment quan s’han de treballar com a part d’un projecte. La teoria és molt bonica, però, quan introduïm aquests moments? Com connectem, per exemple, el descobriment de què és un adjectiu amb un projecte sobre la creació d’un curtmetratge?

Aquestes són les nostres propostes concretes per reforçar l’aprenentatge de l’ortografia i la gramàtica:

Realització d’activitats dins l’aula

Defensem que és necessari que els alumnes entenguin quines són les regles gramaticals i ortogràfiques, que les utilitzin com a recursos i que adquireixin trucs que els permetin aplicar-les de forma realista a les seves produccions, tant orals com escrites. Un exemple d’això seria la revisió de possibles errades d’ortografia d’un conte que hagin escrit ells mateixos per millorar-lo, ja que el compartiran a la biblioteca de l’escola.

Vídeos

Recursos audiovisuals sobre els aspectes formals de la llengua, protagonitzats pels personatges de Ludilletres i Superlletres. Un format molt motivador per als alumnes que els permet tenir un resum visual i analític dels conceptes clau. Et compartim alguns dels vídeos que s’inclouen dins els projectes de Superletras:

Jocs

Els nostres programes fomenten l’aprenentatge basat en el joc i per això inclouen una completa Caixa de l’aula, amb una gran varietat de materials per practicar habilitats específiques de la llengua parlada i escrita. Aquests recursos consisteixen en taulers, targetes, jocs de cartes i daus contacontes que permeten realitzar una gran diversitat de jocs sobre els continguts de llengua del programa i reforcen la idea de que l’aprenentatge pot ser també divertit i motivador. A Superlletres, per exemple, trobaran:

  • Superjocs, joc de tauler per treballar els continguts de gramàtica, ortografia i vocabulari.
  • Superaccents, per practicar les regles d’accentuació.
  • Operació trencaclosques, per treballar els aspectes d’estructura de la llengua i la gramàtica:
  • Targetes debat, per practicar l’argumentació i la defensa d’idees durant els debats en grup.
  • Gira i juga, joc de ruletes per practicar el vocabulari, l’ortografia i la gramàtica, i treballar la rapidesa mental.
  • Targetes Atreveix-te, per practicar habilitats específiques d’expressió oral, com ara resumir, explicar detalladament, imaginar o defensar un punt de vista.

Plataformes digitals: CiberLudilletres i SuperCíber

Les plataformes digitals d’aprenentatge de Ludilletres i Superlletres ofereixen textos adaptats a les capacitats lectores dels alumnes de primària, amb activitats que faciliten l’aprenentatge adaptatiu i que són, a més, propostes divertides i motivadores. Allà hi trobaran una gran varietat d’activitats de comprensió lectora, gramàtica, ortografia i lèxic, que els ajudaran a desenvolupar les seves habilitats lingüístiques tant al col·legi com de forma més autònoma a casa.

Totes aquestes propostes asseguren que dins l’aula es treballin l’ortografia i la gramàtica a través de situacions significatives, que són les que garantiran un aprenentatge sòlid i durador de la normativa lingüística. El projecte seqüenciat i basat en l’ABP dels nostres programes converteix l’alumne en protagonista i li permet aprendre a través de l’experimentació, la investigació, la pràctica i la creació. Això fomenta la seva implicació en el procés d’aprenentatge i en el desenvolupament d’habilitats de més complexitat com la resolució de problemes i el pensament crític. A més, per facilitar la seva aplicació dins l’aula, a la guia del mestre es descriuen les característiques del projecte, la seqüència metodològica, les estratègies d’avaluació competencial i algunes de les sessions d’aprenentatge.

Sabem que posar en pràctica la seqüenciació dels moments d’aprenentatge és un gran repte, per això amb Ludilletres i Superlletres, les nostres propostes per projectes de llengua i literatura que cobreixen tota la primària assegurant continuïtat metodològica, ho solucionem oferint una gran varietat de textos multimodals. Amb això, garantim que els alumnes descobreixin i practiquin ortografia i gramàtica de forma motivadora, divertida i, per què no, lúdica. Tots els projectes proposen temes que van més enllà de l’àrea de llengua, així com activitats contextualitzades i divertides que permeten que els alumnes desenvolupin les habilitats lingüístiques en contextos realistes i significatius.

Què diu la LOMLOE? Seqüenciació de sabers en el nou currículum de llengua

En el nou currículum de la LOMLOE, establert pel Real Decreto 157/2022s’ha adoptat una perspectiva contextualitzada en l’aprenentatge dels aspectes formals del llenguatge, com l’ortografia, la gramàtica i el lèxic. En lloc de seqüenciar una llista interminable de regles gramaticals i ortogràfiques que s’han d’aprendre en un moment específic del curs, s’ha optat per integrar aquests aspectes de manera natural en la producció de textos amb sentit. És l’hora d’acomiadar-se de l’ensenyament tradicional i de donar la benvinguda a una nova forma d’ensenyar, que ajudi els alumnes a aprendre de manera més efectiva.

Si fem focus a la compètencia específica 9 regulada per al primer cicle de Llengua catalana i Literatura veurem que és necessari:

Reflexionar de forma guiada sobre el llenguatge a partir de processos de producció i comprensió de textos en contextos significatius, utilitzant la terminologia elemental adequada, per iniciar-se en el desenvolupament de la consciència lingüística i per millorar les destreses de producció i comprensió oral i escrita.

I què vol dir això exactament? Que per aprendre una llengua de forma significativa, és necessari superar etapes correlatives que inclouen descobrir i comprendre, reflexionar i aplicar el coneixement adquirit. Cada etapa és important i una s’ha de dominar abans de poder avançar a la següent. Per exemple, un nen no pot realitzar exercicis per identificar paraules agudes, planes i esdrúixoles si no ha entès primer la separació bàsica de les síl·labes.

Vols veure mostres de com ho treballem dins l’aula?

Coneix LudilletresDescarrega gratis part del llibre de l’alumne i de la guia del mestre del nostre programa de lectoescriptura creativa.

Coneix SuperlletresDescarrega gratis part del llibre de l’alumne i de la guia del mestre del nostre programa de comprensió lectora, literatura, expressió oral i escrita i escriptura creativa.

Picture of tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar