RECURSOS / BLOG

Com atendre la diversitat a les teves classes de matemàtiques?

Realització d’activitats multinivell, varietat de propostes d’exercicis… aprofita aquests consells per atendre la diversitat a les teves classes de matemàtiques.
Infantil Primària

COMPARTEIX

inteligencias múltiples

Cap alumne és igual a l’altre. Aquesta màxima pot semblar una obvietat, però ha costat molt que l’interioritzem. Entendre que dins l’aula existeixen realitats diferents i una gran diversitat de ritmes és el primer pas per a què l’aprenentatge sigui significatiu. Segur que saps que no tots els alumnes desenvolupen les mateixes habilitats alhora i és per això que hem de prendre aquesta realitat com a punt de partida i apostar per un aprenentatge en el què s’atengui la diversitat de l’aula.

Les matemàtiques no són una excepció. Per això, a continuació et destaquem tres estratègies que adoptem a EMAT, el nostre programa de matemàtiques per a les etapes d’infantil i primària, per atendre millor la diversitat dins l’aula de matemàtiques.

Es tracta d’algunes recomanacions que sorgeixen d’idees com l’atenció als moments de l’aprenentatge, el desenvolupament d’habilitats per mitjà de la varietat d’activitats o l’avaluació formativa. Estem segurs que et seran de molta utilitat per aplicar en el teu dia a dia!

3 consells per aplicar a les teves classes de matemàtiques i atendre la diversitat

Ajusta les activitats al moment de l’aprenentatge

Amb la finalitat de donar resposta a les diferents necessitats dels alumnes depenent del seu desenvolupament previ, proposem la realització d’activitats multinivell. A cada sessió d’EMAT plantegem dues versions de l’activitat principal: anomenem Oxigen a les propostes dissenyades per a aquells alumnes que necessiten seguir aprofundint o una ajuda més explícita, i Repte a les propostes per aquells que van més avançats i poden practicar de forma autònoma.

Aquestes activitats consisteixen en adaptacions d’algunes de les tasques de la sessió amb l’objectiu de reforçar o ampliar, respectivament, els conceptes, procediments i actituds pròpies de la sessió per arribar a tots els alumnes. D’aquesta manera, si un nen o nena mostra dificultats per aprendre un concepte concret, se li plantejarà un exercici perquè reforçi la comprensió i interiorització d’aquest concepte, mentre que si comprèn ràpidament (o ja coneixia) els objectius de la sessió es podrà treballar una activitat més exigent i que posi a prova els seus coneixements.

A més, a EMAT treballem amb la pila, una icona que informa del moment de l’aprenentatge de les activitats relacionades amb les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió). Depenent de la imatge de la pila, es pot veure si l’activitat es troba en un moment inicial de comprensió, si ja és d’introducció, de pràctica o del moment més avançat, el de consolidació. Així, es pot adaptar l’ensenyament als diferents nivells dels alumnes i tots poden treballar aquells aspectes més complexos, cada un al seu ritme.

Ofereix una proposta variada d’activitats

Als alumnes els agrada rebre informació de forma variada. Les sessions d’EMAT estan formades per activitats de naturalesa diversa, per perseguir un doble objectiu:

(1) Oferir experiències d’aprenentatge diverses, riques i estimulants que permetin tractar els sabers i les habilitats des de diferents punts de vista i en diferents profunditats. Aquest aspecte millora la connexió entre els sabers i el desenvolupament de competències, alhora que manté els alumnes atents i motivats amb l’activitat.

(2) Rompre les barreres de l’aprenentatge: la diversitat de recursos i materials, i les distintes formes de presentar la informació als nens i treballar amb ella permet que totes les activitats siguin accessibles per a tots els alumnes, independentment de les seves capacitats, habilitats i coneixements previs.

D’altra banda, l’estructura de les sessions d’EMAT en tres moments està pensada per assegurar que el coneixement matemàtic que es treballa a cada sessió sigui durador i significatiu. Què fem en cada un d’aquests moments?

  • El primer moment, Per començar, es basa en el càlcul mental per exercitar les matemàtiques.
  • El segon, Ensenyant-Aprenent, concentra les activitats que pretenen assolir els objectius plantejats per a la sessió. La seva finalitat és introduir, demostrar i repassar conceptes matemàtics a través de l’experimentació i la pràctica. En aquest moment es realitzen les activitats Joc demostració, Estratègia o rutina de pensament, Fitxa de l’alumne, Històries per pensar, Matijocs i Joc de cubs. També es proposen activitats dirigides a desenvolupar habilitats d’investigació i anàlisi crítica de diferents situacions contextualitzades a través d’activitats d’investigació i els PBL.
  • Finalment, per tancar la sessió, a Per acabar, es treballen activitats per fomentar la reflexió.

Oferir una gran varietat d’activitats és una bona manera d’atendre la diversitat dins la teva aula i de canviar la manera d’expressar la informació, perquè sigui comprensible per a tots. Al final, l’objectiu és introduir un mateix concepte des de diferents formats i punts de vista perquè cap alumne es quedi enrere.

Fes ús de l’avaluació formativa

És important que els nens siguin conscients del seu propi aprenentatge, perquè els ajuda a identificar fortaleses i debilitats, fomenta la seva autonomia i responsabilitat i els ensenya habilitats metacognitives. Això, a més de preparar-los per a reptes futurs, els ajuda a tenir un major control sobre el que aprenen.

Un dels elements clau d’EMAT per assegurar que l’alumne prengui consciència del seu propi aprenentatge és el Portafolis d’aprenentatge, que està format per diverses pàgines del Llibre de l’alumne, instruments d’autoavaluació i reflexions, on els nens poden escriure, per exemple, l’activitat de tot el curs que més els ha agradat, allò que se’ls dona millor, allò que més els costa, etc. D’aquesta manera, promovem la seva autonomia i el compromís amb els conceptes que han treballat durant el trimestre. El portafolis, doncs, és una eina que afavoreix l’atenció a la diversitat, ja que ajuda al mestre a tenir una visió del procés d’aprenentatge de l’alumne i, per tant, a conèixer-lo millor i a adaptar-se a les seves necessitats educatives.

Vols aprofundir més en atenció a la diversitat a classe de mates?

Mira aquest webinar on el Jorge Alberola, el nostre especialista en didàctica de les matemàtiques, ens va parlar sobre com identificar, preveure i solucionar dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques, relacionat amb les operacions matemàtiques bàsiques, a més d’oferir solucions per reconèixer els moments de l’aprenentatge i adaptar les activitats de cada sessió.

A més, aquí tens una completa guia (Com gestionar la diversitat a l’aula de matemàtiques d’Infantil) perquè obtinguis eines i estratègies orientades a planificar alternatives i recursos per atendre i gestionar la diversitat dins l’aula.

tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar