Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

El pla lector integrat: la millor eina per fomentar el plaer per la lectura

El pla lector no s’ha de limitar a una simple elecció de lectures, sinó que ha d’integrar estratègies pedagògiques que donin valor a la lectura com a font d’enriquiment i d’aprenentatge
Primària Projectes

COMPARTEIX

L’etapa de primària és primordial perquè els nens identifiquin el seu «jo lector» i perquè vegin la lectura com una font d’enriquiment i diversió, alhora que com un espai per a la informació i l’aprenentatge. L’exercici lector suposa tot un repte per als alumnes, ja que representa un esforç cognitiu considerable de codificació, velocitat, comprensió, interpretació… exigeix, doncs, un nivell alt d’atenció, així com el desenvolupament d’estratègies que impliquen un cert nivell d’autonomia. El disseny i implementació d’un Pla lector que reculli una planificació sistemàtica d’activitats que permetin la millora de l’eficàcia lectora i fomenti el gust per la lectura és un aspecte primordial a l’educació primària. Per això, a Superlletres integrem el Pla lector a la metodologia de treball per projectes, dissenyant projectes basats en llibres, seleccionant curosament les lectures, realitzant activitats d’animació a la lectura i moments per a la lectura lliure i per reflexionar sobre com els alumnes s’identifiquen com a lectors.

Com és el pla lector integrat de Superlletres?

Per aconseguir que els alumnes apreciïn el valor dels textos literaris i utilitzin la lectura com a font de gaudi i enriquiment personal, a més de com a font d’informació i aprenentatge, haurem de donar un pas més enllà. Per això, des de Superlletres introduïm el Pla Lector integrat a la metodologia de treball per projectes, dissenyant projectes basats en llibres. Els projectes basats en llibres són projectes que neixen i es desenvolupen sobre un llibre de lectura que els alumnes han de llegir durant tot el projecte. Això succeeix mentre es realitzen activitats relacionades amb la temàtica, la trama, els personatges i els valors d’aquests. Per aconseguir-ho, es proposen lectures de capítols dins l’aula de manera individual, en equip o lectures realitzades pel mestre en veu alta, especialment durant les primeres sessions per connectar amb el llibre.

Posteriorment, per a alguns capítols, es proposa la lectura a casa, o també es pot fer ús de les hores o moments de lectura que l’escola hagi programat. En cas que algun alumne no hagi pogut llegir el capítol a casa, s’han dissenyat activitats dins l’aula per a compartir allò llegit: d’aquesta manera, els alumnes que no hagin pogut avançar en la lectura del llibre poden seguir la trama.

D’altra banda, per a cada producte es proposa la realització d’un producte final, que sempre és de caràcter literari. El producte final és una activitat literària realista que anima a compartir l’opinió sobre el llibre i recomanar-lo. Per exemple, trobarem un esmorzar literari, una videoressenya o una fira del llibre. El producte final està pensat perquè el puguin realitzar tots els alumnes, fins i tot si es dona el cas que algun no hagi pogut finalitzar la lectura. Per finalitzar, es realitza una lectura estratègica del llibre, fent algunes parades abans, durant i després de la lectura a través del diari lector.

Per ser efectius en el propòsit de promoure el plaer per la lectura, el Pla lector no s’ha de reduir a la simple elecció d’unes lectures i a la obligatorietat de llegir-les (les famoses «lectures obligatòries»), sinó que ha d’integrar totes les estratègies pedagògiques disponibles per aconseguir que, de veritat, els alumnes apreciïn el valor dels textos literaris i utilitzin la lectura com a font de gaudi i enriquiment personal.

Com aconseguir que els alumnes desenvolupin el gust per la lectura?

Coneixent el desafiament cognitiu que suposa per als alumnes l’acte de llegir, a tekman dissenyem i seqüenciem activitats pensades per al desenvolupament de totes les microhabilitats i estratègies que aconseguiran que els teus alumnes siguin lectors competents. Tot i així, s’ha de tenir en compte que cap de les activitats de lectura que dissenyem funcionarà si no aconseguim que els nostres alumnes sentin passió per la lectura: hem de conseguir que, per a l’alumne, valgui la pena realitzar l’esforç que implica llegir i comprendre el que llegeix. Si vols estar al dia sobre comprensió lectora, segur que t’interessa el nostre darrer webinar amb Juan Cruz Ripoll.

Com aconseguim que els nens s’entusiasmin amb la lectura? A través d’una proposta d’activitats contextualitzades, amb temàtiques atraients, que inclouen en els seus relats fantasia i humor. Així doncs, el desenvolupament de l’amor per la lectura i l’ensenyament de la literatura s’ha de basar en el plaer, en el gust personal i en el descobriment d’allò que ens fa lectors.

Estratègies per fomentar el plaer per la lectura

El pla lector integrat de Superlletres inclou en els seus projectes diverses estratègies per desenvolupar el gust per la lectura, totes elles incorporades de forma natural en el dia a dia de l’aprenentatge per projectes. Aquestes són les activitats o moments específics que hem dissenyat:

Diversitat de textos per poder connectar amb la gran diversitat d’alumnes

Creiem en el plaer per la literatura, i per això promovem textos que fomentin la llibertat lectora. Els textos del nostre programa posseeixen diverses capes de lectura i això permet a l’alumnat desenvolupar la seva capacitat interpretativa, llegir entre línies, fer preguntes sobre el llibre i fer-se preguntes sobre el que estan llegint. D’aquesta manera, a través de textos imaginatius, humorístics i contextualitzats en el projecte, podem arribar als diferents tipus de lectors que trobarem dins l’aula, per així aconseguir crear nous lectors.

Per oferir una mostra de la diversitat de propostes que treballem, ens agradaria destacar la introducció en els projectes de textos multimodals com infografies, cançons, textos teatrals, projectes de còmic, poesia o fins i tot novel·la gràfica. Incloem activitats amb àudio, que són una eina molt beneficiosa per treballar la comprensió lectora a través de l’escolta i de diferents interlocutors i, per tant, amb diferents ritmes, velocitats i entonació a l’hora de parlar. Aquests són només alguns exemples concrets d’alguns projectes, però a cada un dels projectes de Superlletres es treballen textos molt diversos i amb diferents capes de lectura.

Activitats d’animació a la lectura

Durant el curs s’han d’introduir diferents dinàmiques que apropin la lectura a l’alumnat, especialment per aquells alumnes que mostren un major rebuig. Per exemple, combinar la lectura per part del docent amb la dramatització, els jocs de mímica o lectures locutades. Amb Superlletres, a més de tot això, introduïm eines com la maleta de personatges o fins i tot vídeos amb un missatge de l’escriptor/a del llibre on presenta la seva obra i llança un repte als nostres alumnes, com en el cas del projecte de 3r de primària L’enginyosa Mardi Mak.

Moments de lectura lliure

Per fomentar el gust per la lectura dels nens és fonamental oferir espai de calma i llibertat per descobrir i mantenir actives la seva curiositat i les seves ganes d’aprendre: aquests són els vertaders motors del plaer literari. A l’espai Biblos de Superlletres, juntament amb altres moments de lectura dins l’aula, es respon a aquest objectiu.

Situacions de lectura dirigida

Anomenem lectura dirigida a aquells moments en els quals es proposa als alumnes activitats on la lectura és una de les tasques principals, tant si és el docent qui llegeix com si es llegeix en parelles, com si llegeixen per cercar informació o simplement per jugar.

Lectura compartida de llibres de literatura infantil

Aquesta tècnica de lectura fomenta la participació activa de tota la classe al voltant d’una mateixa obra, alhora que es promou la participació, la col·laboració o la interacció per desgranar les propietats del text. Amb Superlletres portem a terme aquesta dinàmica d’una forma molt especial: dissenyem projectes d’aprenentatge basats en un llibre. D’aquesta manera, el pla lector integrat connecta plenament amb els alumnes.

Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar