RECURSOS / BLOG

Massa temps davant la pantalla? Riscos i recomanacions per a l’etapa infantil

La presència massiva de pantalles en el nostre dia a dia ens convida a reflexionar sobre la repercussió que tenen en el desenvolupament cognitiu dels nens en etapa infantil. Quin és el temps adequat davant d’elles?
Infantil

COMPARTEIX

Les pantalles estan a tot arreu (al carrer, a la llar, a l’escola) i adopten formes molt diverses (ordinador, tablet, telèfon mòbil, televisió), motiu pel qual cada cop resulta més complicat esquivar la seva omnipresència i establir un temps d’ús responsable davant d’elles. Aquesta situació es complica encara més quan parlem de nens de 3, 4 i 5 anys, ja que cada cop més estem naturalitzant el fet que rebin estímuls visuals, sonors i cognitius a través d’un entorn digital. Aleshores, hi ha una relació directa entre l’exposició primerenca a les pantalles i el desenvolupament cognitiu, del llenguatge i socioemocional dels nens?

Riscos de les pantalles en el desenvolupament cognitiu dels nens

Des de l’Acadèmia Americana de Pediatria ho tenen clar: suggereixen que el screen time o temps de pantalles en nens, perquè sigui responsable, ha de ser el següent:

 • De 0 a 2 anys: res de pantalles
 • De 2 a 5 anys: entre mitja hora i una hora diària (preferiblement mitja)

D’altra banda, a la revista Pediatrics (volum 138, 2016) indiquen que «hi ha proves suficientes per recomanar limitar el temps d’ús dels mitjans digitals en nens de 2 a 5 anys […] amb l’objectiu que els nens tinguin temps suficient per dedicar a altres activitats importants per a la seva salut». Aquestes altres activitats es troben, en bona mesura, relacionades amb la interacció amb adults. En aquesta etapa, els nens experimenten una intensa necessitat d’explorar el seu entorn per mitjà de la indagació manual i la interacció amb els altres, experiències que els són molt beneficioses en el desenvolupament de la seva capacitat cognitiva, lingüística, motriu i socioemocional.

Stanislas Dehaene, un dels neurocientífics més rellevants del panorama internacional, insisteix en la importància de la interacció entre pares i fills per assegurar un òptim desenvolupament cognitiu en els nens:

«Quan la gent discuteix sobre el perill dels telèfons mòbils, parlen com si les pantalles fossin problemàtiques pels nens. Però qui té problemes amb les pantalles són els pares, perquè els allunyen de la interacció amb els seus fills. La tecnologia restringeix l’entorn d’aprenentatge dels nens pels pares»

Estudis acadèmics recents, com el de JAMA Pediatrics (2022; 176 (8): 768-775) incideixen en l’impacte negatiu de les pantalles en el desenvolupament cerebral dels nens, arribant a la conclusió que «l’exposició a la pantalla influeix en el desenvolupament cognitiu, inclosa l’atenció deficient, la manca de control del comportament, el retràs en el llenguatge i dèficits en les funcions executives». A això li hem de sumar altres riscos associats al “sedentarisme digital”, com:

 • Problemes de son: una sobreexposició a les pantalles pot conduir a horaris inadequats de son i a fatiga i desconcentració.
 • Problemes de conducta: derivats de la manca de descans, poden aparèixer conductes inapropiades en el comportament del nen, com irritabilitat o una major tendència a l’enuig.
 • Retards en el desenvolupament del llenguatge i de les habilitats socials: el fet de no rebre els suficients estímuls més enllà de la pantalla, com socialitzar amb iguals o adults, pot tenir serioses conseqüències socials i de desenvolupament cognitiu.
 • Problemes d’atenció: l’hàbit de rebre estímuls per part d’una pantalla (és a dir, a través de la llum, el moviment i el so) provoca un menor interès en esdeveniments/fets que no semblin igualment atractius.

Com tot, un ús adequat i responsable del temps davant les pantalles pot tenir efectes beneficiosos en els nens, com el fàcil accés a la informació (i, per tant, a una font inesgotable d’aprenentatge), la seva comoditat d’ús o la seva capacitat perquè desenvolupin habilitats tecnològiques per al futur. Partint de la base de que el temps d’exposició davant les pantalles ha de ser adequadament limitat, i sempre comptant amb l’acompanyament d’un adult que pugui guiar l’aprenentatge, quines són les nostres recomanacions per un ús adequat de les pantalles?

Recomanacions de l’ús de pantalles a l’etapa infantil

Basant-nos en referents globals de la salut en edats primerenques, com la OMS o la American Academy of Pediatrics, us proposem un conjunt de consells perquè el temps dels nens entre 3 i 5 anys davant la pantalla sigui el més responsable possible:

 • Limitar l’ús de les pantalles a mitja hora diària i establir normes d’ús, amb recordatoris sobre el temps que porten davant la pantalla.
 • Proposar contingut educatiu, revisant prèviament la proposta, els autors i assegurant la qualitat educativa.
 • Acompanyar durant l’ús, és a dir, que l’adult interaccioni amb el nen i que l’ajudi a entendre el contingut.
 • Evitar l’ús de les pantalles com a estratègia usual per calmar el nen.

Bones pràctiques en l’ús de les pantalles a infantil

I a l’escola, quina hauria de ser la postura? S’han d’aplicar les mateixes recomanacions, partint de la mirada que diu que l’ús d’eines digitals per a l’aprenentatge és beneficiós si se sap integrar a les activitats curriculars i es posa el focus en l’alfabetització digital dels alumnes, clau per evitar futurs abusos i riscos.

L’aposta de tekman a matemàtiques per introduir pantalles durant l’etapa infantil és CiberEMAT, una aplicació digital perquè els nens puguin desenvolupar el pensament matemàtic a partir de jocs, cançons, targetes d’aprenentatge, videocontes i activitats interactives. Són recursos per a l’aprenentatge que complementen les activitats realitzades dins l’aula sense substituir-les perquè, com indicàvem a l’inici, no hem de malversar temps d’altres activitats vitals per al desenvolupament integral dels nens.

Què fa a CiberEMAT Infantil diferent? Ens preocupem principalment per l’aprenentatge i el desenvolupament integral dels alumnes, per això integrem aquestes recomanacions i pautes per fomentar un bon ús de les pantalles:

 • Temps limitat: proposem el seu ús un cop per setmana, i amb activitats que exigeixin un temps de pantalla màxim de 10-15 minuts.
 • Acompanyament: CiberEMAT està dissenyat per promoure el treball tant a l’aula com a casa, i sempre connectat amb les sessions realitzades a classe. En ambdós casos, la recomanació és que els nens l’utilitzin acompanyats per un adult, ja sigui el mestre o els seus progenitors.
 • Reflexió sobre l’aprenentatge: l’acompanyament, a més, ha de venir conduït per una reflexió per part de l’adult, en directe, per despertar en el nen el coneixement matemàtic, alhora que associem un moment d’aprenentatge matemàtic amb una experiència divertida.
 • Reflexió sobre els resultats: tal com hem indicat, hi ha d’haver un objectiu pedagògic rere l’ús de les pantalles. I així com rere qualsevol objectiu hi ha resultats, CiberEMAT posa a disposició de les famílies i mestres un report sobre el progrés dels alumnes en l’aprenentatge de blocs matemàtics, de manera que es converteix en una vertadera eina educativa.

Com veiem, no es tracta de substituir una hora de classe manipulativa i de reflexió matemàtica conduïda pel mestre per una hora de nens mirant una pantalla, sinó d’integrar-ho com a un recurs més, de forma guiada per un adult. Per finalitzar, una de les claus que fa diferent a CiberEMAT Infantil és que busca la implicació de les famílies en l’aprenentatge matemàtic dels nens.

Es per això que, amb l’objectiu de que es pugui gaudir a casa, l’aplicació ofereix un perfil familiar, perquè les famílies puguin donar el seu feedback als mestres sobre com viuen les matemàtiques els seus fills: se’ls fan preguntes com si els seus nens apliquen els aprenentatges d’EMAT en contextes aliens a la plataforma, si se senten còmodes amb les activitats, si les gaudeixen, etc. És a dir, no es tracta de deixar el nen (ja sigui a l’escola o a casa) sol davant la pantalla, sinó que aquesta sigui un recurs més que acompanyi l’aprenentatge generat dins l’aula.

tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar