Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

De les fitxes a la carpeta d’aprenentatge

Creus que les fitxes no són útils? Expliquem quins són els objectius de les fitxes, com integrar-les a les sessions i diverses maneres de treballar-les i corregir-les. Converteix la fitxa en una evidència per a la carpeta d’aprenentatge!
Infantil Primària

COMPARTEIX

El mètode tradicional de l’ensenyament normalment consta d’una primera part de classe magistral, amb explicacions del docent, i una segona part en què els alumnes fan fitxes amb exercicis sobre el que ha explicat el professor. Avui dia, sabem que aquest model rígid té certes limitacions.

Això vol dir que cal trencar completament amb les classes magistrals i les fitxes? No, però és recomanable integrar les explicacions del docent i la fitxa en una sessió que també inclogui manipulació, investigació i avaluació formativa.

No demonitzem les fitxes! Aquest model d’activitats en paper és una bona manera de practicar i transferir els aprenentatges que s’han treballat prèviament amb manipulació.

Quin és l’objectiu de fer fitxes a classe?

Les fitxes no són únicament una forma de registre del treball individual de l’alumne; hem de considerar-les com una activitat més dins de la classe. En realitat, quan apliquem metodologies actives, en què els alumnes investiguen, manipulen i juguen, és bo dedicar moments per transferir els aprenentatges, representant-los amb llenguatge específic. És en aquest moment del procés d’aprenentatge en què les fitxes ens seran més útils.

La fitxa és una activitat excel·lent per transferir els aprenentatges prèviament treballats a la sessió de forma manipulativa.

Si ens centrem en l’àrea de matemàtiques, l’ideal és treballar a l’aula de forma manipulativa els conceptes i utilitzar la fitxa cap al final de la sessió per fer aquesta transferència d’aprenentatges, utilitzant el llenguatge matemàtic. La didàctica de les matemàtiques assenyala aquest moment com a fonamental en el procés d’aprenentatge.

En les classes de llengua, la fitxa ens dona l’oportunitat de desenvolupar habilitats d’escriptura relacionades amb la psicomotricitat fina, de forma més acotada a l’espai en lloc de en gran format.

El més important és conèixer l’objectiu didàctic que perseguim amb l’ús de cada fitxa. Alguns d’aquests objectius poden ser:

 • Convidar els alumnes a representar conceptes apresos durant la sessió, per expressar-los de manera diferent.

 • Practicar els procediments treballats durant la sessió per a consolidar-los.

 • Desenvolupar habilitats que complementen els aprenentatges de la resta d’activitats.

 • Encoratjar els alumnes a enfrontar-se a reptes que els fan reflexionar.

 • Repassar coneixements explicats de manera més senzilla, a mode de suport per millorar la comprensió.

Com i en quin moment dur a terme les activitats en paper

Les fitxes no han de ser exercicis sense més ni més, han d’integrar-se com una activitat d’aprenentatge en paper. Per tant, és fonamental programar els moments de les fitxes respectant la seqüència didàctica. El nombre d’activitats en paper (fitxes) a realitzar dependrà d’aquesta seqüència i dels objectius que hi hagi darrere de cadascuna.

Quan fer la fitxa

L’activitat en paper es pot fer tant en la part final de la sessió, com a estratègia de tancament, com durant la sessió o paral·lelament a les activitats manipulatives, com a suport per a la comprensió i la pràctica dels processos.

Com fer la fitxa

És tan important escollir el moment de realitzar la fitxa com la forma de fer-ho. Segons l’objectiu amb el qual plantegem l’activitat, tenim diverses opcions per treballar-la:

 • En gran grup. Aquesta modalitat és molt útil per crear un moment de debat a l’aula i per assegurar que tots els alumnes comprenen els conceptes abans de passar al treball individual.
 • Per parelles. Realitzar-la amb un company fomenta el treball en equip i la col·laboració, i propicia que els alumnes aprenguin els uns dels altres i combinin les seves habilitats.
 • Individualment. Aquesta opció permet als alumnes treballar al seu propi ritme i practicar la concentració i el compromís amb la tasca.

Com corregir i avaluar la fitxa

La correcció de les fitxes també és un moment important! En primer lloc, cal reconèixer quines activitats ens aporten informació a nosaltres, com a docents, i també als alumnes, sobre el seu progrés. Un cop seleccionades aquestes activitats, podem aplicar diverses estratègies per revisar i avaluar les fitxes:

 • Correcció conjunta a classe. Si la fitxa ha estat especialment difícil o és la primera vegada que treballem un concepte, corregir-la entre tots pot ser la millor opció. Així, els alumnes poden comprendre els seus errors i aprendre’n sense sentir-se insegurs.
 • Autoavaluació i coavaluació. Fomentar aquest tipus d’avaluació ajuda els alumnes a detectar i aprendre dels seus errors. En aquest cas, els podem donar un model de fitxa amb les respostes correctes perquè ells mateixos les comparin amb la seva fitxa.
 • Correcció posterior del docent. En alguns casos, potser la millor opció és recollir i corregir les fitxes després de classe. Així, podrem comprovar el nivell individual de tots els alumnes i donar-los retroalimentació personalitzada a cadascun d’ells.

La retroalimentació de les activitats ha de ser formativa i contínua.

Sigui quin sigui el mode de correcció que apliquem, sempre hem de cuidar que la retroalimentació i els comentaris que donem als alumnes estiguin orientats a millorar i tinguin tota la informació i consells per aconseguir-ho.

Carpeta d’aprenentatge: la fitxa com a evidència

Les fitxes també tenen una altra utilitat: mostrar el progrés dels alumnes. Les fitxes són una evidència d’aprenentatge molt valuosa! Per aconseguir-ho, hem d’incloure-les a la carpeta d’aprenentatge de l’alumne.

La carpeta d’aprenentatge és una bona eina per recollir totes les fitxes realitzades per un alumne al llarg del curs. Aquesta carpeta no només serveix com a registre dels seus èxits, sinó també com a base per reflexionar sobre l’aprenentatge. Mostrant els errors, per exemple, aprèn a identificar-los i compren com va superar aquesta dificultat, veient l’error com una oportunitat per aprendre.

Els estudiants poden consultar la seva carpeta d’aprenentatge per veure el seu progrés, identificar àrees de millora i ser conscients del seu propi procés d’aprenentatge. El docent, d’altra banda, pot utilitzar la carpeta d’aprenentatge per identificar i comprendre millor les necessitats de cada alumne, i adaptar així l’ensenyament per ajudar-lo a seguir progressant i millorant.

Després de tot això, segueixes dubtant de la utilitat de les fitxes?

Et convidem a descarregar sessions dels nostres programes per veure com integrem i treballem les fitxes a l’aula.


Picture of Esperanza Mejías

Esperanza Mejías

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar