Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

Com treballar l’escriptura en Infantil sense basar-nos en les fitxes?

Idear i proposar experiències que susciten l’interès i la curiositat per la lectura i l’escriptura és més senzill del que creus. T’ho demostrem!
Infantil Primària

COMPARTEIX

blog-escritura-fichas

“L’escriptura és un tresor que ens permet comunicar-nos”. Aquesta és una de les frases que els nens que estan realment motivats per l’escriptura comprenen perfectament. Són alumnes que han tingut un bon primer contacte amb la lectoescriptura, centrat en transmetre als nens que, abans d’escriure, és important descobrir el que l’escriptura ens permet.

Hem de tenir en compte l’edat madurativa dels alumnes i adaptar les activitats perquè puguin passar del concret a l’abstracte.

I, d’altra banda, hem de tenir en compte l’edat madurativa dels alumnes, adaptar les activitats perquè puguin passar del concret a l’abstracte i desenvolupar les habilitats psicomotrius necessàries per escriure, així com el procés de desenvolupament de cadascun dels alumnes, els quals segueixen un ritme propi.

Totes dues idees ens porten a la conclusió que, abans de centrar-nos a escriure en un paper, en el que s’ha denominat tradicionalment “la fitxa”, els nens d’aquestes edats necessiten experimentar altres aprenentatges, com ara practicar amb jocs de motricitat, dibuixar en gran format (paper d’embalar, pissarra, sorra del pati…), realitzar traços utilitzant diferents materials pictòrics… Per, de manera simultània, anar introduint altres propostes en espais més petits i en paper, en un procés simultani però seqüenciat.

En definitiva, la resposta no és que no hàgim d’utilitzar fitxes en les quals els nens puguin practicar o plasmar els seus aprenentatges sinó que, abans d’arribar a la fitxa, o de manera complementària i significativa, han de practicar les seves habilitats i aprendre que l’escriptura és un tresor. Vegem algunes estratègies que podem utilitzar per aconseguir-ho. 

Aposta per un aprenentatge personalitzat

Planifica estratègies que s’adaptin a les necessitats individuals

Per respondre a les necessitats i ritmes individuals dels alumnes en relació amb el seu procés d’aprenentatge, en primer lloc, és essencial realitzar una valoració de les habilitats grafomotrius i lectoescriptores de cadascun dels alumnes. L’objectiu és dissenyar i planificar estratègies metodològiques que s’adaptin a les necessitats individuals: activitats basades en les Intel·ligències múltiples, activitats d’aprenentatge entre iguals, diversificació de materials, avaluació orientada a l’aprenentatge, etc. Per aconseguir-lo, podem realitzar una llista de quins són els aspectes a valorar i recopilar evidències i valoracions durant les primeres sessions. 

L’objectiu és dissenyar i planificar estratègies metodològiques que s’adaptin a les necessitats individuals.

La identificació d’aquestes necessitats ens permetrà també establir una llista sobre com agrupar els alumnes. Podrem fer grups homogenis conformats per aquells alumnes que tenen un nivell grafomotriu similar. Aquestes agrupacions facilitaran la vostra pràctica docent, ja que es podrà dissenyar, a partir d’aquestes, diferents itineraris d’aprenentatge, per ajustar l’ajuda educativa al màxim. També ens permetrà construir grups heterogenis, per realitzar activitats en les quals els alumnes s’ajudin entre ells i treballin cooperativament.

Com ho duem a terme en els nostres programes?

A Ludilletres, el nostre programa per al desenvolupament de la lectoescriptura que abasta des d’infantil fins a primer cicle de primària, oferim una gran diversitat d’experiències pensades perquè cada alumne avanci al seu ritme i per atendre la diversitat d’estils d’aprenentatge. Programem activitats basades en les intel·ligències múltiples, diversifiquem el material per manipular i experimentar, tenim jocs de diferents nivells i dissenyem experiències d’aprenentatge cooperatiu.

A Ludiletras oferim una gran diversitat d’experiències pensades perquè cada alumne avanci al seu ritme.

Per exemple, una de les activitats cooperatives és El caçador de paraules. Està dissenyada per despertar l’interès per la lectura i l’escriptura, convertint als membres d’un equip en caçadors que han d’estar molt atents al seu entorn per caçar les paraules. Cada integrant exerceix un rol per aconseguir l’objectiu comú: investigar en l’entorn identificant unes determinades paraules o lletres a partir de la consigna donada (paraules llargues o curtes; contenen dos ‘a’, etc.). Després han de caçar-les escrivint-les en el quadern i, a posteriori, compartir-les amb la resta dels companys. Els rols són els següents:

Les activitats d’aquest tipus afavoreixen l’ajuda entre iguals, en la qual els alumnes aprenen uns dels altres i, a més, permet assignar a cada alumne una tasca segons el seu nivell de desenvolupament de la lectoescriptura. Tot això, a banda d’utilitzar el joc que, com veurem a continuació, és un altre aspecte clau.

Dissenya propostes basades en la manipulació i el joc

L’aprenentatge a través de l’experimentació i la manipulació no és una moda, ni una innovació, és una necessitat de l’etapa del desenvolupament dels alumnes d’aquestes edats (segons les etapes de Piaget), els quals, per accedir a l’abstracte necessiten partir del concret: tocar, veure, experimentar amb materials, imatges, emocions…

Aquesta premissa és aplicable a tots els continguts i, per tant, també a l’aprenentatge de la llengua. Pots plantejar activitats en les quals toquin les lletres per poder descobrir les seves formes, facin lletres en volum amb diferents materials, componguin paraules amb lletres de fusta, realitzin traços sobre diferents superfícies… En definitiva, una gran diversitat d’experiències que els permetin accedir a l’escriptura a través dels sentits, com bé assenyalava Montessori.

L’aprenentatge a través de l’experimentació i la manipulació no és una moda.

També és important aprofitar les oportunitats d’aprenentatge que l’entorn immediat de l’alumne li ofereix. Portar-les a l’escola o, fins i tot, proposar-les a les famílies, tant per iniciar-se com per afermar l’escriptura. Per exemple, per desenvolupar la coordinació visomanual es poden crear rètols per a diferents materials de l’aula, en els quals dibuixin i intentin copiar el nom. Per millorar la destresa de les mans i dits es pot realitzar un mural per decorar un espai de la llar o de l’aula, d’art abstracte o ben ambientat a l’època estacional, en el qual esquincin papers, puguin fer trossos de cartó i enganxar-los. Podem jugar a identificar els traços a rètols, llibres, revistes, aliments, que un adult escrigui una carta a familiars o amics amb el text que dicta el nen… Una infinitat de propostes pròximes a la seva realitat. 

Pots plantejar activitats en les quals toquin les lletres per descobrir les seves formes.


I, finalment, hem d’assegurar que aquestes propostes d’aprenentatge es viuen de manera lúdica. Les evidències neuroeducatives avalen els beneficis de vincular i donar protagonisme al joc com a base de l’aprenentatge. Sempre hem de mantenir el component lúdic de les activitats i que aquestes siguin les activitats principals; si hem de renunciar a alguna cosa ha de ser la fitxa i no l’experiència. És a dir, hem d’evitar dur a terme únicament les fitxes, ja que aquestes cobren significat en treballar prèviament diferents aspectes, continguts i conceptes a través del joc i altres dinàmiques.

Amb tot això aconseguirem que els nens comprenguin que les paraules exerceixen un paper important en la nostra vida, preparant-los per a l’abstracció que resulta comprendre que l’escriptura és un mitjà de comunicació que ens permet nomenar coses, encara que físicament no les tinguem davant. 

Com ho duem a terme a Ludilletres?

Ludilletres ofereix treballar els aspectes de l’escriptura i la lectura, que els alumnes han d’anar adquirint concorde als objectius plantejats per a cada curs, vinculant-los mitjançant jocs i dinàmiques manipulatives i experiencials que despertin la seva curiositat i fomentin la participació activa.

Treballa la motricitat fina i gruixuda com a entrenament diari

El desenvolupament de les habilitats motrius és clau per a una bona adquisició de l’escriptura. Per aquest motiu serà necessari oferir en pràctiques diàries que facilitin l’entrenament de la motricitat global i la motricitat fina amb l’objectiu de desenvolupar la destresa a les mans i dits, potenciar una correcta coordinació visomanual i anar desenvolupant una lateralitat homogènia

A Ludilletres oferim una seqüenciació d’activitats per afavorir el desenvolupament grafomotriu. També trobaràs exercicis que potencien una bona postura corporal i la coordinació visomanual, que són la base del desenvolupament grafomotriu. Aquestes activitats estan programades al llarg de l’etapa infantil, atenent el nivell maduratiu i evolutiu dels alumnes i considerant el joc com a recurs per a desenvolupar de manera natural les habilitats relacionades amb la lectoescriptura. 

A Ludilletres oferim una seqüenciació d’activitats per a afavorir el desenvolupament grafomotriu.
Vols descarregar mostres gratis del programa? Tan sols has de fer clic a continuació i podràs conèixer més en profunditat el programa de lectoescriptura creativa creat per atendre la diversitat de la teva aula. Gaudeix-ho!

Picture of tekman

tekman

Sense etiquetes

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar