Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

EMAT evoluciona: més flexible, més didàctic, més pràctic, més personalitzat i més digital

Renovem EMAT per a 1r, 2n i 3r de Primària amb sessions més lleugeres, més flexibilitat, més temps per practicar, una Guia del mestre més didàctica, més opcions per atendre la diversitat i recursos per als docents.
Primària

COMPARTEIX

La comunitat docent ha parlat! Escoltem tots els comentaris i suggeriments de mestres i professors, a més de treballar amb un comitè d’experts, per actualitzar EMAT, el nostre programa de matemàtiques per a Primària. Amb l’objectiu d’oferir una proposta que s’adapti totalment a les necessitats de cada centre, de cada docent i de cada alumne, presentem un programa renovat per a 1r, 2n i 3r de Primària, amb sessions més lleugeres, entre altres novetats.

Més flexible

EMAT evoluciona perquè els mestres puguin adaptar millor la sessió a la realitat de l’aula. Per començar, alleugerim les sessions adequant el número d’activitats. En aquest nou EMAT, els docents tenen moltes opcions diferents per poder adaptar les seves classes de matemàtiques, amb només una fitxa per sessió.

Hi ha temps extra? A les noves sessions d’EMAT hi afegim també un apartat d’activitats addicionals que el docent pot realitzar si té més temps durant la classe. D’aquesta manera, el professor té tots els recursos per configurar cada sessió segons les necessitats i el ritme de cada grup.

Mes didàctic

Consells i estratègies d’aprenentatge

Renovem la Guia del mestre! A més de l’objectiu de cada sessió, la llista de materials per a classe i els indicadors d’avaluació, afegim noves informacions i recursos. 

Ara també trobarà les sessions relacionades entre si. Aquesta informació ajudarà el mestre a entendre d’on ve l’aprenentatge, a saber què s’ha ensenyat anteriorment i a utilitzar-ho per atendre la diversitat. La Guia del mestre inclou, a més, idees perquè els alumnes puguin fer a casa i involucrar les famílies en l’aprenentatge, i l’estrella d’aquesta renovació: la vareta màgica. Aquest símbol acompanya el professor, detallant les estratègies d’aprenentatge que es treballen a cada activitat: consells didàctics, estratègies de càlcul i estratègies de raonament.

Ciclicitat i avaluació

Una de les característiques que fan d’EMAT un programa tan eficaç és la seqüenciació cíclica, per això a la nova Guia del mestre afegim un mapa i la informació de les sessions relacionades. Així, el docent veu fàcilment com funciona la ciclicitat horitzontal d’EMAT durant el curs i en quines altres sessions es treballen els conceptes que està donant avui en classe.

A més, a la guia també s’hi afegeix un itinerari d’avaluació en el qual s’expliciten els criteris d’avaluació i, per a cadascun d’ells, les seves sessions associades. Una eina molt útil per poder tenir una visió global i facilitar l’avaluació.

Més pràctic

EMAT ve amb tres llibres de l’alumne per curs, i un nou quadern ple d’activitats per practicar: Els jocs d’en Lemon. A més, en aquesta nova versió d’EMAT, cada alumne rep també una pissarra física individual amb la qual practicar el que s’hagi treballat dins l’aula.

Un altre punt clau de l’ensenyament de les matemàtiques durant aquest curs són les situacions d’aprenentatge que exigeix la LOMLOE. Per aconseguir un aprenentatge competencial, amb EMAT els docents comptaran amb diverses situacions d’aprenentatge que podran realitzar durant el curs.

Els jocs d’en Lemon, un nou quadern per practicar

EMAT està dissenyat per dedicar una sessió setmanal a repassar i practicar la matèria treballada durant la setmana, i ho fa amb el nou quadern Els jocs d’en Lemon.

A Els jocs d’en Lemon es proposen 4 centres d’aprenentatge diferents: jocs de cubs, problemes i càlcul, matijuegos i desafiaments matemàtics. Així, durant aquesta sessió els alumnes s’organitzen per grups i es van alternant per poder practicar cada un dels centres d’aprenentatge amb el seu quadern.

Aquesta sessió de pràctica amb Els jocs d’en Lemon ofereix més aire a l’ensenyament, donant als alumnes més temps per aprendre i repassar, i als docents l’oportunitat de recollir moltes evidències d’avaluació.

Més personalitzat

Un dels nostres objectius de sempre ha estat dissenyar instruments i estratègies que ajudin al mestre perquè cap alumne no es quedi endarrerit durant l’aprenentatge de les matemàtiques. A les estratègies que ja aportàvem, com la pila, la diversitat metodològica o les adaptacions d’activitats amb Oxigen i Repte, li sumem noves activitats.

Comencem fent una valoració del grup classe: en aquest EMAT evolucionat el docent compta amb unes pàgines inicials d’avaluació que l’ajudaran a conèixer el nivell dels seus alumnes. D’aquesta manera, podrà dissenyar les sessions i triar les activitats més adequades per a cada grup.

Més Oxigen i Repte: incorporem més activitats d’Oxigen i Repte a cada sessió, perquè el docent pugui oferir a cada alumne l’activitat que més l’ajudi segons el seu ritme i el moment d’aprenentatge en el qual es trobi. A més, ara també trobarà sessions completes d’Oxigen i Repte al gestor d’aula en línia. Tot per atendre satisfactòriament la diversitat a l’aula!

Més digital

Una de les novetats més esperades pels docents és aquesta: afegim una pissarra digital per al gran grup per millorar l’experiència de les classes de matemàtiques. Amb aquest nou recurs, el professor podrà compartir les demostracions amb tot l’aula, ja que comptarà amb els materials habituals d’EMAT en format digital: els bastonets, les monedes, la calculadora…

Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar